Journal article Open Access

Harput Yöresine Ait İlâhilerin Müzikal Analizi

BIYIK, Tacetdin


JSON-LD (schema.org) Export

{
 "inLanguage": {
  "alternateName": "tur", 
  "@type": "Language", 
  "name": "Turkish"
 }, 
 "description": "<p><strong>&Ouml;z: </strong>Bu &ccedil;al\u0131\u015fmada, Elaz\u0131\u011f/Harput&rsquo;ta genellikle y&ouml;reye &ouml;zg&uuml; makam isimleri ile kullan\u0131lan veya sadece eser ismi ve formu zikredilerek tan\u0131mlanan anonim besteli il&acirc;hi formundaki eserlerin Arel-Ezgi-Uzdilek sistemine g&ouml;re m&uuml;zikal yap\u0131lar\u0131n\u0131n ve &ouml;zelliklerinin, ayr\u0131ca makam ve us&ucirc;l &ouml;zelliklerinin tespit edilerek s&ouml;z konusu eserlerin &ouml;ncelikli olarak m&uuml;zikal anlamda adland\u0131rma ve tan\u0131mlanma probleminin &ccedil;&ouml;z&uuml;mlenmesi ama&ccedil;lanm\u0131\u015ft\u0131r. Y&ouml;rede yayg\u0131n olarak seslendirilen bu formdaki eserlerin &ccedil;o\u011funlukla halk m&ucirc;sikisinde kullan\u0131lan nota sistemi ile kaydedilmesinin do\u011furdu\u011fu kar\u0131\u015f\u0131kl\u0131\u011f\u0131n T&uuml;rk klasik/sanat/tasavvuf m&ucirc;sikisinde kullan\u0131lan makam ve us&ucirc;l isimleri ile tespit edilip giderilmesinin &ouml;nemli oldu\u011fundan yola &ccedil;\u0131k\u0131larak tespit edilen 20 adet il&acirc;hi formundaki eser incelendi. \u0130l&acirc;hi g&uuml;ftelerinin d&ouml;\u015fendi\u011fi ezgiler olduk&ccedil;a k\u0131sa ve sade, ses geni\u015flikleri genelde bir oktav ya da oktavdan daha dard\u0131r. Baz\u0131 eserlerde makam\u0131 olu\u015fturan d&ouml;rtl&uuml; ve be\u015flilerin sadece bir k\u0131sm\u0131 kullan\u0131lm\u0131\u015f, makam\u0131n b&uuml;t&uuml;n &ouml;zelliklerini g&ouml;sterecek mahiyette bir esere rastlanmam\u0131\u015ft\u0131r. Eserlerin hemen hemen tamam\u0131nda geleneksel Harput m&ucirc;sikisinin na\u011fmelerini bulmak m&uuml;mk&uuml;nd&uuml;r. Ayr\u0131ca, din&icirc; i&ccedil;erikli eserlerle din&icirc; nitelikte olmayan eserler m&uuml;zikal anlamda hem teknik hem de &uuml;slup bak\u0131m\u0131ndan b&uuml;y&uuml;k benzerlikler g&ouml;stermektedir.</p>", 
 "license": "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode", 
 "creator": [
  {
   "affiliation": "\u0130n\u00f6n\u00fc \u00dcniversitesi", 
   "@id": "https://orcid.org/0000-0003-2204-7814", 
   "@type": "Person", 
   "name": "BIYIK, Tacetdin"
  }
 ], 
 "headline": "Harput Y\u00f6resine Ait \u0130l\u00e2hilerin M\u00fczikal Analizi", 
 "image": "https://zenodo.org/static/img/logos/zenodo-gradient-round.svg", 
 "datePublished": "2022-06-29", 
 "url": "https://zenodo.org/record/6778694", 
 "keywords": [
  "Din\u00ee M\u00fbsiki", 
  "Harput M\u00fbsikisi", 
  "\u0130l\u00e2hi", 
  "Makam", 
  "Us\u00fbl"
 ], 
 "@context": "https://schema.org/", 
 "identifier": "https://doi.org/10.5281/zenodo.6778694", 
 "@id": "https://doi.org/10.5281/zenodo.6778694", 
 "@type": "ScholarlyArticle", 
 "name": "Harput Y\u00f6resine Ait \u0130l\u00e2hilerin M\u00fczikal Analizi"
}
50
46
views
downloads
All versions This version
Views 5050
Downloads 4646
Data volume 37.0 MB37.0 MB
Unique views 4343
Unique downloads 3838

Share

Cite as