Journal article Open Access

Harput Yöresine Ait İlâhilerin Müzikal Analizi

BIYIK, Tacetdin


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5281/zenodo.6778694</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>BIYIK, Tacetdin</creatorName>
   <givenName>Tacetdin</givenName>
   <familyName>BIYIK</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0003-2204-7814</nameIdentifier>
   <affiliation>İnönü Üniversitesi</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Harput Yöresine Ait İlâhilerin Müzikal Analizi</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2022</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>Dinî Mûsiki</subject>
  <subject>Harput Mûsikisi</subject>
  <subject>İlâhi</subject>
  <subject>Makam</subject>
  <subject>Usûl</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2022-06-29</date>
 </dates>
 <language>tr</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="JournalArticle"/>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/6778694</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="URL" relationType="IsDerivedFrom">https://en.theosophiajournal.com/</relatedIdentifier>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.5281/zenodo.6778693</relatedIdentifier>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="URL" relationType="IsPartOf">https://zenodo.org/communities/journal-philosophy-theology-social-scieces-humanities</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&amp;Ouml;z: &lt;/strong&gt;Bu &amp;ccedil;alışmada, Elazığ/Harput&amp;rsquo;ta genellikle y&amp;ouml;reye &amp;ouml;zg&amp;uuml; makam isimleri ile kullanılan veya sadece eser ismi ve formu zikredilerek tanımlanan anonim besteli il&amp;acirc;hi formundaki eserlerin Arel-Ezgi-Uzdilek sistemine g&amp;ouml;re m&amp;uuml;zikal yapılarının ve &amp;ouml;zelliklerinin, ayrıca makam ve us&amp;ucirc;l &amp;ouml;zelliklerinin tespit edilerek s&amp;ouml;z konusu eserlerin &amp;ouml;ncelikli olarak m&amp;uuml;zikal anlamda adlandırma ve tanımlanma probleminin &amp;ccedil;&amp;ouml;z&amp;uuml;mlenmesi ama&amp;ccedil;lanmıştır. Y&amp;ouml;rede yaygın olarak seslendirilen bu formdaki eserlerin &amp;ccedil;oğunlukla halk m&amp;ucirc;sikisinde kullanılan nota sistemi ile kaydedilmesinin doğurduğu karışıklığın T&amp;uuml;rk klasik/sanat/tasavvuf m&amp;ucirc;sikisinde kullanılan makam ve us&amp;ucirc;l isimleri ile tespit edilip giderilmesinin &amp;ouml;nemli olduğundan yola &amp;ccedil;ıkılarak tespit edilen 20 adet il&amp;acirc;hi formundaki eser incelendi. İl&amp;acirc;hi g&amp;uuml;ftelerinin d&amp;ouml;şendiği ezgiler olduk&amp;ccedil;a kısa ve sade, ses genişlikleri genelde bir oktav ya da oktavdan daha dardır. Bazı eserlerde makamı oluşturan d&amp;ouml;rtl&amp;uuml; ve beşlilerin sadece bir kısmı kullanılmış, makamın b&amp;uuml;t&amp;uuml;n &amp;ouml;zelliklerini g&amp;ouml;sterecek mahiyette bir esere rastlanmamıştır. Eserlerin hemen hemen tamamında geleneksel Harput m&amp;ucirc;sikisinin nağmelerini bulmak m&amp;uuml;mk&amp;uuml;nd&amp;uuml;r. Ayrıca, din&amp;icirc; i&amp;ccedil;erikli eserlerle din&amp;icirc; nitelikte olmayan eserler m&amp;uuml;zikal anlamda hem teknik hem de &amp;uuml;slup bakımından b&amp;uuml;y&amp;uuml;k benzerlikler g&amp;ouml;stermektedir.&lt;/p&gt;</description>
  <description descriptionType="Other">Citation/©: Bıyık, T. (2022). Harput Yöresine Ait İlâhilerin Müzikal Analizi. Theosophia, 4, 27-46.</description>
 </descriptions>
</resource>
50
46
views
downloads
All versions This version
Views 5050
Downloads 4646
Data volume 37.0 MB37.0 MB
Unique views 4343
Unique downloads 3838

Share

Cite as