Journal article Open Access

Harput Yöresine Ait İlâhilerin Müzikal Analizi

BIYIK, Tacetdin


DCAT Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:dctype="http://purl.org/dc/dcmitype/" xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#" xmlns:duv="http://www.w3.org/ns/duv#" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:frapo="http://purl.org/cerif/frapo/" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:gsp="http://www.opengis.net/ont/geosparql#" xmlns:locn="http://www.w3.org/ns/locn#" xmlns:org="http://www.w3.org/ns/org#" xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" xmlns:prov="http://www.w3.org/ns/prov#" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" xmlns:schema="http://schema.org/" xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#" xmlns:vcard="http://www.w3.org/2006/vcard/ns#" xmlns:wdrs="http://www.w3.org/2007/05/powder-s#">
 <rdf:Description rdf:about="https://doi.org/10.5281/zenodo.6778694">
  <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://doi.org/10.5281/zenodo.6778694</dct:identifier>
  <foaf:page rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.6778694"/>
  <dct:creator>
   <rdf:Description rdf:about="http://orcid.org/0000-0003-2204-7814">
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">0000-0003-2204-7814</dct:identifier>
    <foaf:name>BIYIK, Tacetdin</foaf:name>
    <foaf:givenName>Tacetdin</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>BIYIK</foaf:familyName>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>İnönü Üniversitesi</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:title>Harput Yöresine Ait İlâhilerin Müzikal Analizi</dct:title>
  <dct:publisher>
   <foaf:Agent>
    <foaf:name>Zenodo</foaf:name>
   </foaf:Agent>
  </dct:publisher>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear">2022</dct:issued>
  <dcat:keyword>Dinî Mûsiki</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>Harput Mûsikisi</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>İlâhi</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>Makam</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>Usûl</dcat:keyword>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2022-06-29</dct:issued>
  <dct:language rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/language/TR"/>
  <owl:sameAs rdf:resource="https://zenodo.org/record/6778694"/>
  <adms:identifier>
   <adms:Identifier>
    <skos:notation rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://zenodo.org/record/6778694</skos:notation>
    <adms:schemeAgency>url</adms:schemeAgency>
   </adms:Identifier>
  </adms:identifier>
  <dct:source rdf:resource="https://en.theosophiajournal.com/"/>
  <dct:isVersionOf rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.6778693"/>
  <dct:isPartOf rdf:resource="https://zenodo.org/communities/journal-philosophy-theology-social-scieces-humanities"/>
  <dct:description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&amp;Ouml;z: &lt;/strong&gt;Bu &amp;ccedil;alışmada, Elazığ/Harput&amp;rsquo;ta genellikle y&amp;ouml;reye &amp;ouml;zg&amp;uuml; makam isimleri ile kullanılan veya sadece eser ismi ve formu zikredilerek tanımlanan anonim besteli il&amp;acirc;hi formundaki eserlerin Arel-Ezgi-Uzdilek sistemine g&amp;ouml;re m&amp;uuml;zikal yapılarının ve &amp;ouml;zelliklerinin, ayrıca makam ve us&amp;ucirc;l &amp;ouml;zelliklerinin tespit edilerek s&amp;ouml;z konusu eserlerin &amp;ouml;ncelikli olarak m&amp;uuml;zikal anlamda adlandırma ve tanımlanma probleminin &amp;ccedil;&amp;ouml;z&amp;uuml;mlenmesi ama&amp;ccedil;lanmıştır. Y&amp;ouml;rede yaygın olarak seslendirilen bu formdaki eserlerin &amp;ccedil;oğunlukla halk m&amp;ucirc;sikisinde kullanılan nota sistemi ile kaydedilmesinin doğurduğu karışıklığın T&amp;uuml;rk klasik/sanat/tasavvuf m&amp;ucirc;sikisinde kullanılan makam ve us&amp;ucirc;l isimleri ile tespit edilip giderilmesinin &amp;ouml;nemli olduğundan yola &amp;ccedil;ıkılarak tespit edilen 20 adet il&amp;acirc;hi formundaki eser incelendi. İl&amp;acirc;hi g&amp;uuml;ftelerinin d&amp;ouml;şendiği ezgiler olduk&amp;ccedil;a kısa ve sade, ses genişlikleri genelde bir oktav ya da oktavdan daha dardır. Bazı eserlerde makamı oluşturan d&amp;ouml;rtl&amp;uuml; ve beşlilerin sadece bir kısmı kullanılmış, makamın b&amp;uuml;t&amp;uuml;n &amp;ouml;zelliklerini g&amp;ouml;sterecek mahiyette bir esere rastlanmamıştır. Eserlerin hemen hemen tamamında geleneksel Harput m&amp;ucirc;sikisinin nağmelerini bulmak m&amp;uuml;mk&amp;uuml;nd&amp;uuml;r. Ayrıca, din&amp;icirc; i&amp;ccedil;erikli eserlerle din&amp;icirc; nitelikte olmayan eserler m&amp;uuml;zikal anlamda hem teknik hem de &amp;uuml;slup bakımından b&amp;uuml;y&amp;uuml;k benzerlikler g&amp;ouml;stermektedir.&lt;/p&gt;</dct:description>
  <dct:description>Citation/©: Bıyık, T. (2022). Harput Yöresine Ait İlâhilerin Müzikal Analizi. Theosophia, 4, 27-46.</dct:description>
  <dct:accessRights rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC"/>
  <dct:accessRights>
   <dct:RightsStatement rdf:about="info:eu-repo/semantics/openAccess">
    <rdfs:label>Open Access</rdfs:label>
   </dct:RightsStatement>
  </dct:accessRights>
  <dct:license rdf:resource="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode"/>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.6778694"/>
    <dcat:byteSize>803804</dcat:byteSize>
    <dcat:downloadURL rdf:resource="https://zenodo.org/record/6778694/files/04_02_tbiyik.pdf"/>
    <dcat:mediaType>application/pdf</dcat:mediaType>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
 </rdf:Description>
</rdf:RDF>
50
46
views
downloads
All versions This version
Views 5050
Downloads 4646
Data volume 37.0 MB37.0 MB
Unique views 4343
Unique downloads 3838

Share

Cite as