Other Open Access

Sześć cnót refleksyjnego praktyka komunikacji naukowej

Ecsite


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5281/zenodo.6619567</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Ecsite</creatorName>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Sześć cnót refleksyjnego praktyka komunikacji naukowej</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2022</publicationYear>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2022-06-07</date>
 </dates>
 <language>pl</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Image">Other</resourceType>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/6619567</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.5281/zenodo.6619566</relatedIdentifier>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="URL" relationType="IsPartOf">https://zenodo.org/communities/rethink</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;W dzisiejszym ucyfrowionym, upolitycznionym, skomercjalizowanym i rozproszonym ekosystemie komunikacji naukowej praktycy stają w obliczu wielu wyzwań. Jak radzić sobie w trudnych interakcjach z sceptykami naukowymi w sieci? Jak przyjmować niepewność będącą nieodłącznym elementem nauki? Jak towarzyszyć obywatelom i wspierać ich w sposobach nadawania sensu nauce?&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
 <fundingReferences>
  <fundingReference>
   <funderName>European Commission</funderName>
   <funderIdentifier funderIdentifierType="Crossref Funder ID">10.13039/100010661</funderIdentifier>
   <awardNumber awardURI="info:eu-repo/grantAgreement/EC/H2020/824573/">824573</awardNumber>
   <awardTitle>RETHINK</awardTitle>
  </fundingReference>
 </fundingReferences>
</resource>
10
8
views
downloads
All versions This version
Views 1010
Downloads 88
Data volume 3.1 MB3.1 MB
Unique views 1010
Unique downloads 88

Share

Cite as