Other Open Access

Role osób docierających do zaniedbanych grup odbiorców

Ecsite


Citation Style Language JSON Export

{
 "publisher": "Zenodo", 
 "DOI": "10.5281/zenodo.6619286", 
 "language": "pol", 
 "title": "Role os\u00f3b docieraj\u0105cych do zaniedbanych grup odbiorc\u00f3w", 
 "issued": {
  "date-parts": [
   [
    2022, 
    6, 
    7
   ]
  ]
 }, 
 "abstract": "<p>Role to r&oacute;\u017cne metody pracy os&oacute;b zajmuj\u0105cych si\u0119 komunikacj\u0105 naukow\u0105w momencie nawi\u0105zywania kontaktu z odbiorcami.</p>", 
 "author": [
  {
   "family": "Ecsite"
  }
 ], 
 "type": "graphic", 
 "id": "6619286"
}
11
7
views
downloads
All versions This version
Views 1111
Downloads 77
Data volume 4.8 MB4.8 MB
Unique views 1010
Unique downloads 77

Share

Cite as