Book section Open Access

Operations of the Polish Armed Forces during the ongoing crisis

Kuźnicki, Witold


MARC21 XML Export

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">G. Wierczyński (2016). Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych. Komentarz [Editing and announcing normative acts. Commentary on the Act on the publication of normative acts and some other legal acts, taking into account all amendments to the Act published until 1 March 2016]. Warsaw: Wolters Kluwer.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">M. Kozubal, BBN: Trwa wojna informacyjna, 2021, https://www.rp.pl/kraj/art18839101-bbn-trwa-wojna-informacyjna.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">PAP, Kilkanaście dronów terytorialsów nad granicą; "codziennie wykrywamy grupy migrantów", 2021, https://www.wnp.pl/parlamentarny/wydarzenia/kilkanascie-dronow-terytorialsow-nad-granica-codziennie-wykrywamy-grupy-migrantow,169259.html.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Decyzja Nr 39/MON z dnia 14 marca 2020 r. w sprawie użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do pomocy oddziałom Straży Granicznej, Dz. Urz. MON z 2020 r., poz. 48, https://www.dz.urz.mon.gov.pl/dziennik/pozycja/decyzja-48-decyzja-nr-39mon-z-dnia-14-marca-2020-r-w-sprawie-uzycia-oddzialow-i-pododdzialow-sil-zbrojnych-rzeczypospolitej-polskiej-do-pomocy-oddzial/</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Decyzja Nr 41/MON z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do pomocy Policji, Dz. Urz. MON z 2020 r., poz. 52, https://www.dz.urz.mon.gov.pl/dziennik/pozycja/decyzja-52-decyzja-nr-41mon-z-dnia-18-marca-2020-r-w-sprawie-uzycia-oddzialow-i-pododdzialow-sil-zbrojnych-rzeczypospolitej-polskiej-do-pomocy-policji/.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2020 r. o zatwierdzeniu decyzji w sprawie użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do pomocy oddziałom Straży Granicznej, M.P. z 2020 r., poz. 288, https://monitorpolski.gov.pl/MP/rok/2020/pozycja/288</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2020 r. o zatwierdzeniu decyzji w sprawie użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do pomocy Policji, M.P. z 2020 r., poz. 309, https://monitorpolski.gov.pl/MP/rok/2020/pozycja/309.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">MON i wojsko zaangażowane w działania związane z zagrożeniem koronawirusem, 2020, https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/mon-i-wojsko-zaangazowane-w-dzialania-zwiazane-z-zagrozeniem-koronawirusem.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Decyzja Nr 79/MON z dnia 12 czerwca 2020 r. uchylająca decyzję w sprawie użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do pomocy oddziałom Straży Granicznej, Dz. Urz. MON z 2020 r., poz. 97, https://www.dz.urz.mon.gov.pl/dziennik/pozycja/decyzja-97-decyzja-nr-79mon-z-dnia-12-czerwca-2020-r-uchylajaca-decyzje-w-sprawie-uzycia-oddzialow-i-pododdzialow-sil-zbrojnych-rzeczypospolitej-polsk/.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">https://www.rmf24.pl/raporty/raport-stan-wyjatkowy/news-operacja-hybrydowa-przeradza-sie-w-pelzajacy-konflikt-zaryn-,nId,5690625#crp_state=1</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">M. Pietrzak, Oświadczenie, 2021, https://media.terytorialsi.wp.mil.pl/informacje/711020/oswiadczenie.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">T. Skory, Dla mniej uważnych: rzecznik WOT kolejny raz zmienił oświadczenie ws. działań poza strefą stanu wyjątkowego, 2021, https://twitter.com/TomaszSkory/status/1466005469449924609.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1882, https://lexlege.pl/ustawa-o-policji/art-18/.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1486, https://lexlege.pl/ustawa-o-strazy-granicznej/art-11b/.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Ustawa z dnia 2 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym, t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1928, https://lexlege.pl/ustawa-o-stanie-wyjatkowym/art-11/.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie wykonywania niektórych uprawnień przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, Dz.U. z 2020 r., poz. 187, http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000187.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">M. Niedbalski, B. Erling, Mamy nagranie: "Wysiadać z samochodu w tej chwili kur*a!". Agresja żołnierzy wobec dziennikarzy, 2021, https://www.press.pl/tresc/68151,mamy-nagranie_-_wysiadac-z-samochodu-w-tej-chwili-kur*a___-agresja-zolnierzy-wobec-dziennikarzy_.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="041" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">pol</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="005">20220812084726.0</controlfield>
 <controlfield tag="001">6609438</controlfield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="s">147136</subfield>
  <subfield code="z">md5:7395b2e8cef2258ac55bfec074c77827</subfield>
  <subfield code="u">https://zenodo.org/record/6609438/files/Kuźnicki, Operations of the Polish Armed Forces during the ongoing crisis.pdf</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2022-12-03</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="p">openaire</subfield>
  <subfield code="o">oai:zenodo.org:6609438</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Kuźnicki, Witold</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Operations of the Polish Armed Forces during the ongoing crisis</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode</subfield>
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution 4.0 International</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;The military is one of the foundations of state security. In the Polish legal order, in accordance with many&amp;nbsp;laws, such as the Act on State of Emergency or the Police Act, it is the last-resort tool of the state to protect&amp;nbsp;internal security. As the crisis on the Polish&amp;ndash;Belarusian border in July 2021 escalated, troops and subdivisions&amp;nbsp;of the Polish Armed Forces were sent to assist the Border Guard. Soldiers, in particular those from&amp;nbsp;16th and 18th Mechanized Divisions and from the Territorial Defence Forces, were assigned a number of&amp;nbsp;policing and reconnaissance tasks. The clearly defined tasks of soldiers, however, lacked a clear and publicly&amp;nbsp;available legal basis for their actions.&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="n">doi</subfield>
  <subfield code="i">isVersionOf</subfield>
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.6609437</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="g">26-29</subfield>
  <subfield code="b">Institute of Law Studies Polish Academy of Sciences</subfield>
  <subfield code="a">Warsaw</subfield>
  <subfield code="z">978-83-66300-68-2</subfield>
  <subfield code="t">Beyond the law. Legal assessment of the Polish state's activities in response to the humanitarian crisis on the Polish-Belarusian border</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.6609438</subfield>
  <subfield code="2">doi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">publication</subfield>
  <subfield code="b">section</subfield>
 </datafield>
</record>
8
6
views
downloads
All versions This version
Views 88
Downloads 66
Data volume 882.8 kB882.8 kB
Unique views 77
Unique downloads 55

Share

Cite as