Book section Open Access

Operations of the Polish Armed Forces during the ongoing crisis

Kuźnicki, Witold


JSON Export

{
 "files": [
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/d3c215f3-c0c7-4df4-99f2-f738e1dad406/Ku%C5%BAnicki%2C%20Operations%20of%20the%20Polish%20Armed%20Forces%20during%20the%20ongoing%20crisis.pdf"
   }, 
   "checksum": "md5:7395b2e8cef2258ac55bfec074c77827", 
   "bucket": "d3c215f3-c0c7-4df4-99f2-f738e1dad406", 
   "key": "Ku\u017anicki, Operations of the Polish Armed Forces during the ongoing crisis.pdf", 
   "type": "pdf", 
   "size": 147136
  }
 ], 
 "owners": [
  47938
 ], 
 "doi": "10.5281/zenodo.6609438", 
 "stats": {
  "version_unique_downloads": 5.0, 
  "unique_views": 7.0, 
  "views": 8.0, 
  "version_views": 8.0, 
  "unique_downloads": 5.0, 
  "version_unique_views": 7.0, 
  "volume": 882816.0, 
  "version_downloads": 6.0, 
  "downloads": 6.0, 
  "version_volume": 882816.0
 }, 
 "links": {
  "doi": "https://doi.org/10.5281/zenodo.6609438", 
  "conceptdoi": "https://doi.org/10.5281/zenodo.6609437", 
  "bucket": "https://zenodo.org/api/files/d3c215f3-c0c7-4df4-99f2-f738e1dad406", 
  "conceptbadge": "https://zenodo.org/badge/doi/10.5281/zenodo.6609437.svg", 
  "html": "https://zenodo.org/record/6609438", 
  "latest_html": "https://zenodo.org/record/6609438", 
  "badge": "https://zenodo.org/badge/doi/10.5281/zenodo.6609438.svg", 
  "latest": "https://zenodo.org/api/records/6609438"
 }, 
 "conceptdoi": "10.5281/zenodo.6609437", 
 "created": "2022-08-11T18:56:55.481858+00:00", 
 "updated": "2022-08-12T08:47:26.247733+00:00", 
 "conceptrecid": "6609437", 
 "revision": 3, 
 "id": 6609438, 
 "metadata": {
  "access_right_category": "success", 
  "part_of": {
   "pages": "26-29", 
   "title": "Beyond the law. Legal assessment of the Polish state's activities in response to the humanitarian crisis on the Polish-Belarusian border"
  }, 
  "doi": "10.5281/zenodo.6609438", 
  "description": "<p>The military is one of the foundations of state security. In the Polish legal order, in accordance with many&nbsp;laws, such as the Act on State of Emergency or the Police Act, it is the last-resort tool of the state to protect&nbsp;internal security. As the crisis on the Polish&ndash;Belarusian border in July 2021 escalated, troops and subdivisions&nbsp;of the Polish Armed Forces were sent to assist the Border Guard. Soldiers, in particular those from&nbsp;16th and 18th Mechanized Divisions and from the Territorial Defence Forces, were assigned a number of&nbsp;policing and reconnaissance tasks. The clearly defined tasks of soldiers, however, lacked a clear and publicly&nbsp;available legal basis for their actions.</p>", 
  "language": "pol", 
  "title": "Operations of the Polish Armed Forces during the ongoing crisis", 
  "license": {
   "id": "CC-BY-4.0"
  }, 
  "relations": {
   "version": [
    {
     "count": 1, 
     "index": 0, 
     "parent": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "6609437"
     }, 
     "is_last": true, 
     "last_child": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "6609438"
     }
    }
   ]
  }, 
  "imprint": {
   "publisher": "Institute of Law Studies Polish Academy of Sciences", 
   "place": "Warsaw", 
   "isbn": "978-83-66300-68-2"
  }, 
  "references": [
   "G. Wierczy\u0144ski (2016). Redagowanie i og\u0142aszanie akt\u00f3w normatywnych. Komentarz [Editing and announcing normative acts. Commentary on the Act on the publication of normative acts and some other legal acts, taking into account all amendments to the Act published until 1 March 2016]. Warsaw: Wolters Kluwer.", 
   "M. Kozubal, BBN: Trwa wojna informacyjna, 2021, https://www.rp.pl/kraj/art18839101-bbn-trwa-wojna-informacyjna.", 
   "PAP, Kilkana\u015bcie dron\u00f3w terytorials\u00f3w nad granic\u0105; \"codziennie wykrywamy grupy migrant\u00f3w\", 2021, https://www.wnp.pl/parlamentarny/wydarzenia/kilkanascie-dronow-terytorialsow-nad-granica-codziennie-wykrywamy-grupy-migrantow,169259.html.", 
   "Decyzja Nr 39/MON z dnia 14 marca 2020 r. w sprawie u\u017cycia oddzia\u0142\u00f3w i pododdzia\u0142\u00f3w Si\u0142 Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do pomocy oddzia\u0142om Stra\u017cy Granicznej, Dz. Urz. MON z 2020 r., poz. 48, https://www.dz.urz.mon.gov.pl/dziennik/pozycja/decyzja-48-decyzja-nr-39mon-z-dnia-14-marca-2020-r-w-sprawie-uzycia-oddzialow-i-pododdzialow-sil-zbrojnych-rzeczypospolitej-polskiej-do-pomocy-oddzial/", 
   "Decyzja Nr 41/MON z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie u\u017cycia oddzia\u0142\u00f3w i pododdzia\u0142\u00f3w Si\u0142 Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do pomocy Policji, Dz. Urz. MON z 2020 r., poz. 52, https://www.dz.urz.mon.gov.pl/dziennik/pozycja/decyzja-52-decyzja-nr-41mon-z-dnia-18-marca-2020-r-w-sprawie-uzycia-oddzialow-i-pododdzialow-sil-zbrojnych-rzeczypospolitej-polskiej-do-pomocy-policji/.", 
   "Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2020 r. o zatwierdzeniu decyzji w sprawie u\u017cycia oddzia\u0142\u00f3w i pododdzia\u0142\u00f3w Si\u0142 Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do pomocy oddzia\u0142om Stra\u017cy Granicznej, M.P. z 2020 r., poz. 288, https://monitorpolski.gov.pl/MP/rok/2020/pozycja/288", 
   "Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2020 r. o zatwierdzeniu decyzji w sprawie u\u017cycia oddzia\u0142\u00f3w i pododdzia\u0142\u00f3w Si\u0142 Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do pomocy Policji, M.P. z 2020 r., poz. 309, https://monitorpolski.gov.pl/MP/rok/2020/pozycja/309.", 
   "MON i wojsko zaanga\u017cowane w dzia\u0142ania zwi\u0105zane z zagro\u017ceniem koronawirusem, 2020, https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/mon-i-wojsko-zaangazowane-w-dzialania-zwiazane-z-zagrozeniem-koronawirusem.", 
   "Decyzja Nr 79/MON z dnia 12 czerwca 2020 r. uchylaj\u0105ca decyzj\u0119 w sprawie u\u017cycia oddzia\u0142\u00f3w i pododdzia\u0142\u00f3w Si\u0142 Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do pomocy oddzia\u0142om Stra\u017cy Granicznej, Dz. Urz. MON z 2020 r., poz. 97, https://www.dz.urz.mon.gov.pl/dziennik/pozycja/decyzja-97-decyzja-nr-79mon-z-dnia-12-czerwca-2020-r-uchylajaca-decyzje-w-sprawie-uzycia-oddzialow-i-pododdzialow-sil-zbrojnych-rzeczypospolitej-polsk/.", 
   "https://www.rmf24.pl/raporty/raport-stan-wyjatkowy/news-operacja-hybrydowa-przeradza-sie-w-pelzajacy-konflikt-zaryn-,nId,5690625#crp_state=1", 
   "M. Pietrzak, O\u015bwiadczenie, 2021, https://media.terytorialsi.wp.mil.pl/informacje/711020/oswiadczenie.", 
   "T. Skory, Dla mniej uwa\u017cnych: rzecznik WOT kolejny raz zmieni\u0142 o\u015bwiadczenie ws. dzia\u0142a\u0144 poza stref\u0105 stanu wyj\u0105tkowego, 2021, https://twitter.com/TomaszSkory/status/1466005469449924609.", 
   "Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1882, https://lexlege.pl/ustawa-o-policji/art-18/.", 
   "Ustawa z dnia 12 pa\u017adziernika 1990 r. o Stra\u017cy Granicznej, t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1486, https://lexlege.pl/ustawa-o-strazy-granicznej/art-11b/.", 
   "Ustawa z dnia 2 czerwca 2002 r. o stanie wyj\u0105tkowym, t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1928, https://lexlege.pl/ustawa-o-stanie-wyjatkowym/art-11/.", 
   "Rozporz\u0105dzenie Rady Ministr\u00f3w z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie wykonywania niekt\u00f3rych uprawnie\u0144 przez funkcjonariuszy Stra\u017cy Granicznej, Dz.U. z 2020 r., poz. 187, http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000187.", 
   "M. Niedbalski, B. Erling, Mamy nagranie: \"Wysiada\u0107 z samochodu w tej chwili kur*a!\". Agresja \u017co\u0142nierzy wobec dziennikarzy, 2021, https://www.press.pl/tresc/68151,mamy-nagranie_-_wysiadac-z-samochodu-w-tej-chwili-kur*a___-agresja-zolnierzy-wobec-dziennikarzy_."
  ], 
  "publication_date": "2022-12-03", 
  "creators": [
   {
    "name": "Ku\u017anicki, Witold"
   }
  ], 
  "access_right": "open", 
  "resource_type": {
   "subtype": "section", 
   "type": "publication", 
   "title": "Book section"
  }, 
  "related_identifiers": [
   {
    "scheme": "doi", 
    "identifier": "10.5281/zenodo.6609437", 
    "relation": "isVersionOf"
   }
  ]
 }
}
8
6
views
downloads
All versions This version
Views 88
Downloads 66
Data volume 882.8 kB882.8 kB
Unique views 77
Unique downloads 55

Share

Cite as