Book section Open Access

Operations of the Polish Armed Forces during the ongoing crisis

Kuźnicki, Witold

The military is one of the foundations of state security. In the Polish legal order, in accordance with many laws, such as the Act on State of Emergency or the Police Act, it is the last-resort tool of the state to protect internal security. As the crisis on the Polish–Belarusian border in July 2021 escalated, troops and subdivisions of the Polish Armed Forces were sent to assist the Border Guard. Soldiers, in particular those from 16th and 18th Mechanized Divisions and from the Territorial Defence Forces, were assigned a number of policing and reconnaissance tasks. The clearly defined tasks of soldiers, however, lacked a clear and publicly available legal basis for their actions.

Files (147.1 kB)
Name Size
Kuźnicki, Operations of the Polish Armed Forces during the ongoing crisis.pdf
md5:7395b2e8cef2258ac55bfec074c77827
147.1 kB Download
 • G. Wierczyński (2016). Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych. Komentarz [Editing and announcing normative acts. Commentary on the Act on the publication of normative acts and some other legal acts, taking into account all amendments to the Act published until 1 March 2016]. Warsaw: Wolters Kluwer.

 • M. Kozubal, BBN: Trwa wojna informacyjna, 2021, https://www.rp.pl/kraj/art18839101-bbn-trwa-wojna-informacyjna.

 • PAP, Kilkanaście dronów terytorialsów nad granicą; "codziennie wykrywamy grupy migrantów", 2021, https://www.wnp.pl/parlamentarny/wydarzenia/kilkanascie-dronow-terytorialsow-nad-granica-codziennie-wykrywamy-grupy-migrantow,169259.html.

 • Decyzja Nr 39/MON z dnia 14 marca 2020 r. w sprawie użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do pomocy oddziałom Straży Granicznej, Dz. Urz. MON z 2020 r., poz. 48, https://www.dz.urz.mon.gov.pl/dziennik/pozycja/decyzja-48-decyzja-nr-39mon-z-dnia-14-marca-2020-r-w-sprawie-uzycia-oddzialow-i-pododdzialow-sil-zbrojnych-rzeczypospolitej-polskiej-do-pomocy-oddzial/

 • Decyzja Nr 41/MON z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do pomocy Policji, Dz. Urz. MON z 2020 r., poz. 52, https://www.dz.urz.mon.gov.pl/dziennik/pozycja/decyzja-52-decyzja-nr-41mon-z-dnia-18-marca-2020-r-w-sprawie-uzycia-oddzialow-i-pododdzialow-sil-zbrojnych-rzeczypospolitej-polskiej-do-pomocy-policji/.

 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2020 r. o zatwierdzeniu decyzji w sprawie użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do pomocy oddziałom Straży Granicznej, M.P. z 2020 r., poz. 288, https://monitorpolski.gov.pl/MP/rok/2020/pozycja/288

 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2020 r. o zatwierdzeniu decyzji w sprawie użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do pomocy Policji, M.P. z 2020 r., poz. 309, https://monitorpolski.gov.pl/MP/rok/2020/pozycja/309.

 • MON i wojsko zaangażowane w działania związane z zagrożeniem koronawirusem, 2020, https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/mon-i-wojsko-zaangazowane-w-dzialania-zwiazane-z-zagrozeniem-koronawirusem.

 • Decyzja Nr 79/MON z dnia 12 czerwca 2020 r. uchylająca decyzję w sprawie użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do pomocy oddziałom Straży Granicznej, Dz. Urz. MON z 2020 r., poz. 97, https://www.dz.urz.mon.gov.pl/dziennik/pozycja/decyzja-97-decyzja-nr-79mon-z-dnia-12-czerwca-2020-r-uchylajaca-decyzje-w-sprawie-uzycia-oddzialow-i-pododdzialow-sil-zbrojnych-rzeczypospolitej-polsk/.

 • https://www.rmf24.pl/raporty/raport-stan-wyjatkowy/news-operacja-hybrydowa-przeradza-sie-w-pelzajacy-konflikt-zaryn-,nId,5690625#crp_state=1

 • M. Pietrzak, Oświadczenie, 2021, https://media.terytorialsi.wp.mil.pl/informacje/711020/oswiadczenie.

 • T. Skory, Dla mniej uważnych: rzecznik WOT kolejny raz zmienił oświadczenie ws. działań poza strefą stanu wyjątkowego, 2021, https://twitter.com/TomaszSkory/status/1466005469449924609.

 • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1882, https://lexlege.pl/ustawa-o-policji/art-18/.

 • Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1486, https://lexlege.pl/ustawa-o-strazy-granicznej/art-11b/.

 • Ustawa z dnia 2 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym, t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1928, https://lexlege.pl/ustawa-o-stanie-wyjatkowym/art-11/.

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie wykonywania niektórych uprawnień przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, Dz.U. z 2020 r., poz. 187, http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000187.

 • M. Niedbalski, B. Erling, Mamy nagranie: "Wysiadać z samochodu w tej chwili kur*a!". Agresja żołnierzy wobec dziennikarzy, 2021, https://www.press.pl/tresc/68151,mamy-nagranie_-_wysiadac-z-samochodu-w-tej-chwili-kur*a___-agresja-zolnierzy-wobec-dziennikarzy_.

8
6
views
downloads
All versions This version
Views 88
Downloads 66
Data volume 882.8 kB882.8 kB
Unique views 77
Unique downloads 55

Share

Cite as