Book section Open Access

Lawfulness of the introduction of a state of emergency and the limitations on civil rights under it, including restriction on movement

Górski, Marcin


MARC21 XML Export

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., https://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Ustawa z 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym, Dz.U. z 2002 r. Nr 117, poz. 985, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20021130985/U/D20020985Lj.pdf.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 2 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego, Dz.U. z 2021 r., poz. 1612, http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001612/O/D20211612.pdf</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">F. Askin, Chilling Effect, https://www.mtsu.edu/first-amendment/article/897/chilling-effect.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2345, https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-karny-16798683/art-231</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2021 r., poz. 2191, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210002191/O/D20212191.pdf.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi, Dz.U. z 2021 r., poz. 2193, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210002193/O/D20212193.pdf</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="041" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">eng</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="005">20220812084726.0</controlfield>
 <controlfield tag="001">6609428</controlfield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="s">141269</subfield>
  <subfield code="z">md5:47c7fa6d8c687487e0b837eeed9f6c13</subfield>
  <subfield code="u">https://zenodo.org/record/6609428/files/Górski M., Lawfulness of the introduction of a state of emergency and the limitations on civil rights under it.pdf</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2022-12-03</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="p">openaire</subfield>
  <subfield code="o">oai:zenodo.org:6609428</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Górski, Marcin</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Lawfulness of the introduction of a state of emergency and the limitations on civil rights under it, including restriction on movement</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode</subfield>
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution 4.0 International</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;Under Art. 228 &amp;sect; 1 of the Constitution of the Republic of Poland, the introduction of t state of emergency&amp;nbsp;is permissible only in situations of special threat, if the ordinary constitutional measures are insufficient.&amp;nbsp;Furthermore, the declaration of a state of emergency is&amp;nbsp;admissible only in the event of a threat to the constitutional&amp;nbsp;system of the state, security of citizens or public order (Art. 230 &amp;sect; 1 of the Constitution). The&amp;nbsp;prerequisites specified in both these provisions must be met jointly for the introduction of a state of emergency&amp;nbsp;to be permissible, and therefore legal.&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="n">doi</subfield>
  <subfield code="i">isVersionOf</subfield>
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.6609427</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="g">20-22</subfield>
  <subfield code="b">Institute of Law Studies Polish Academy of Sciences</subfield>
  <subfield code="a">Warsaw</subfield>
  <subfield code="z">978-83-66300-68-2</subfield>
  <subfield code="t">Beyond the law. Legal assessment of the Polish state's activities in response to the humanitarian crisis on the Polish-Belarusian border</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.6609428</subfield>
  <subfield code="2">doi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">publication</subfield>
  <subfield code="b">section</subfield>
 </datafield>
</record>
15
12
views
downloads
All versions This version
Views 1515
Downloads 1212
Data volume 1.7 MB1.7 MB
Unique views 1212
Unique downloads 1111

Share

Cite as