Book section Open Access

Lawfulness of the introduction of a state of emergency and the limitations on civil rights under it, including restriction on movement

Górski, Marcin


DCAT Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:dctype="http://purl.org/dc/dcmitype/" xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#" xmlns:duv="http://www.w3.org/ns/duv#" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:frapo="http://purl.org/cerif/frapo/" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:gsp="http://www.opengis.net/ont/geosparql#" xmlns:locn="http://www.w3.org/ns/locn#" xmlns:org="http://www.w3.org/ns/org#" xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" xmlns:prov="http://www.w3.org/ns/prov#" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" xmlns:schema="http://schema.org/" xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#" xmlns:vcard="http://www.w3.org/2006/vcard/ns#" xmlns:wdrs="http://www.w3.org/2007/05/powder-s#">
 <rdf:Description rdf:about="https://doi.org/10.5281/zenodo.6609428">
  <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://doi.org/10.5281/zenodo.6609428</dct:identifier>
  <foaf:page rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.6609428"/>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Górski, Marcin</foaf:name>
    <foaf:givenName>Marcin</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Górski</foaf:familyName>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:title>Lawfulness of the introduction of a state of emergency and the limitations on civil rights under it, including restriction on movement</dct:title>
  <dct:publisher>
   <foaf:Agent>
    <foaf:name>Zenodo</foaf:name>
   </foaf:Agent>
  </dct:publisher>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear">2022</dct:issued>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2022-12-03</dct:issued>
  <dct:language rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/language/ENG"/>
  <owl:sameAs rdf:resource="https://zenodo.org/record/6609428"/>
  <adms:identifier>
   <adms:Identifier>
    <skos:notation rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://zenodo.org/record/6609428</skos:notation>
    <adms:schemeAgency>url</adms:schemeAgency>
   </adms:Identifier>
  </adms:identifier>
  <dct:isVersionOf rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.6609427"/>
  <dct:description>&lt;p&gt;Under Art. 228 &amp;sect; 1 of the Constitution of the Republic of Poland, the introduction of t state of emergency&amp;nbsp;is permissible only in situations of special threat, if the ordinary constitutional measures are insufficient.&amp;nbsp;Furthermore, the declaration of a state of emergency is&amp;nbsp;admissible only in the event of a threat to the constitutional&amp;nbsp;system of the state, security of citizens or public order (Art. 230 &amp;sect; 1 of the Constitution). The&amp;nbsp;prerequisites specified in both these provisions must be met jointly for the introduction of a state of emergency&amp;nbsp;to be permissible, and therefore legal.&lt;/p&gt;</dct:description>
  <dct:description>{"references": ["Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., https://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm.", "Ustawa z 21 czerwca 2002 r. o stanie wyj\u0105tkowym, Dz.U. z 2002 r. Nr 117, poz. 985, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20021130985/U/D20020985Lj.pdf.", "Rozporz\u0105dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 2 wrze\u015bnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia stanu wyj\u0105tkowego na obszarze cz\u0119\u015bci wojew\u00f3dztwa podlaskiego oraz cz\u0119\u015bci wojew\u00f3dztwa lubelskiego, Dz.U. z 2021 r., poz. 1612, http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001612/O/D20211612.pdf", "F. Askin, Chilling Effect, https://www.mtsu.edu/first-amendment/article/897/chilling-effect.", "Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. \u2013 Kodeks karny, t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2345, https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-karny-16798683/art-231", "Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o ochronie granicy pa\u0144stwowej oraz niekt\u00f3rych innych ustaw, Dz.U. z 2021 r., poz. 2191, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210002191/O/D20212191.pdf.", "Rozporz\u0105dzenie Ministra Spraw Wewn\u0119trznych i Administracji z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na okre\u015blonym obszarze w strefie nadgranicznej przyleg\u0142ej do granicy pa\u0144stwowej z Republik\u0105 Bia\u0142orusi, Dz.U. z 2021 r., poz. 2193, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210002193/O/D20212193.pdf"]}</dct:description>
  <dct:accessRights rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC"/>
  <dct:accessRights>
   <dct:RightsStatement rdf:about="info:eu-repo/semantics/openAccess">
    <rdfs:label>Open Access</rdfs:label>
   </dct:RightsStatement>
  </dct:accessRights>
  <dct:license rdf:resource="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode"/>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.6609428"/>
    <dcat:byteSize>141269</dcat:byteSize>
    <dcat:downloadURL rdf:resource="https://zenodo.org/record/6609428/files/Górski M., Lawfulness of the introduction of a state of emergency and the limitations on civil rights under it.pdf"/>
    <dcat:mediaType>application/pdf</dcat:mediaType>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
 </rdf:Description>
</rdf:RDF>
15
12
views
downloads
All versions This version
Views 1515
Downloads 1212
Data volume 1.7 MB1.7 MB
Unique views 1212
Unique downloads 1111

Share

Cite as