Book section Open Access

Lawfulness of the introduction of a state of emergency and the limitations on civil rights under it, including restriction on movement

Górski, Marcin

Under Art. 228 § 1 of the Constitution of the Republic of Poland, the introduction of t state of emergency is permissible only in situations of special threat, if the ordinary constitutional measures are insufficient. Furthermore, the declaration of a state of emergency is admissible only in the event of a threat to the constitutional system of the state, security of citizens or public order (Art. 230 § 1 of the Constitution). The prerequisites specified in both these provisions must be met jointly for the introduction of a state of emergency to be permissible, and therefore legal.

  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., https://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm.

  • Ustawa z 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym, Dz.U. z 2002 r. Nr 117, poz. 985, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20021130985/U/D20020985Lj.pdf.

  • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 2 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego, Dz.U. z 2021 r., poz. 1612, http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001612/O/D20211612.pdf

  • F. Askin, Chilling Effect, https://www.mtsu.edu/first-amendment/article/897/chilling-effect.

  • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2345, https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-karny-16798683/art-231

  • Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2021 r., poz. 2191, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210002191/O/D20212191.pdf.

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi, Dz.U. z 2021 r., poz. 2193, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210002193/O/D20212193.pdf

15
12
views
downloads
All versions This version
Views 1515
Downloads 1212
Data volume 1.7 MB1.7 MB
Unique views 1212
Unique downloads 1111

Share

Cite as