Dataset Open Access

Datasets and Code for "A Gaussian process model-guided surface polishing process in additive manufacturing"

Jin, Shilan; Iquebal, Ashif; Bukkapatnam, Satish; Gaynor, Andrew; Ding, Yu


BibTeX Export

@dataset{jin_shilan_2022_6608521,
 author    = {Jin, Shilan and
         Iquebal, Ashif and
         Bukkapatnam, Satish and
         Gaynor, Andrew and
         Ding, Yu},
 title    = {{Datasets and Code for "A Gaussian process model- 
          guided surface polishing process in additive
          manufacturing"}},
 month    = jun,
 year     = 2022,
 publisher  = {Zenodo},
 doi     = {10.5281/zenodo.6608521},
 url     = {https://doi.org/10.5281/zenodo.6608521}
}
18
2
views
downloads
All versions This version
Views 1818
Downloads 22
Data volume 211.4 kB211.4 kB
Unique views 1212
Unique downloads 11

Share

Cite as