Book section Open Access

Repeal of criminal liability of refugees who cross state borders

Perkowska, Magdalena


MARC21 XML Export

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">W. Cieślak, M. Romańczuk-Grącka (eds.) (2022). In dubio pro humanitate. Olsztyn: UWM Publishing House.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">M. Grzybowski (eds.) (2008). Prawo Konstytucyjne [Constitutional law]. Białystok: Temida2.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">I. Rzeplińska (2007). 'Karnoprawne problemy polityk towarzyszących swobodnemu przepływowi osób – aspekty praktyczne'[ Criminal law issues in policies related to free movement of persons: Practical aspects]. In: W. Czapliński, A. Wróbel (eds.). Współpraca sądowa w sprawach cywilnych i karnych [Judicial cooperation in civil and criminal matters]. Warsaw: C.H. Beck.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">M. Perkowska (2015). 'Problem nielegalnego przekroczenia granicy przez osoby ubiegające się o nadanie statusu uchodźcy' [The problem of illegal border crossings by asylum seekers]. In: W. Pływaczewski, M. Ilnicki (eds.). Uchodźcy- nowe wyzwania dla bezpieczeństwa europejskiego na tle standardów praw człowieka [Refugees: New challenges for European security in the context of human rights ], Olsztyn: UWM Publishing House.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">B. Wierzbicki (1993). Sytuacja prawna uchodźcy w systemie międzynarodowej ochrony praw człowieka [The legal status of the refugee in the system of international protection of human rights]. Białystok: Reklamowo-Wydawnicza Agencja Dziennikarzy AG-Red.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">B. Wierzbicki (1993). Uchodźcy w prawie międzynarodowym [Refugees in international law]. Warsaw: PWN.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">B. Mikołajczyk (2004). Osoby ubiegające się o status uchodźcy: ich prawa i standardy traktowania [Asylum- seekers: their rights and standards of treatment]. Katowice: Publishing House of Silesian University.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="041" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">eng</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="005">20220812084727.0</controlfield>
 <controlfield tag="001">6595686</controlfield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="s">165600</subfield>
  <subfield code="z">md5:b0399139fd0e76401c8a5619aa09e531</subfield>
  <subfield code="u">https://zenodo.org/record/6595686/files/Perkowska M., Repeal of criminal liability of refugees who cross state borders.pdf</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2022-05-30</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="p">openaire</subfield>
  <subfield code="o">oai:zenodo.org:6595686</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Perkowska, Magdalena</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Repeal of criminal liability of refugees who cross state borders</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode</subfield>
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution 4.0 International</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;Pursuant to Art. 31 (1) of the Geneva Convention Relating to the Status of Refugees, a person who has&amp;nbsp;crossed a border illegally should not be liable to punishment if:&lt;br&gt;
&amp;bull; is a refugee within the meaning of the Convention;&lt;br&gt;
&amp;bull; arrives directly from a territory where his or her life or freedom is threatened;&lt;br&gt;
&amp;bull; reports promptly to the authorities and provides credible reasons for his or her unlawful entry or stay&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="n">doi</subfield>
  <subfield code="i">isVersionOf</subfield>
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.6595685</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="g">33-35</subfield>
  <subfield code="b">Institute of Law Studies Polish Academy of Sciences</subfield>
  <subfield code="a">Warsaw</subfield>
  <subfield code="z">978-83-66300-68-2</subfield>
  <subfield code="t">Beyond the law. Legal assessment of the Polish state's activities in response to the humanitarian crisis on the Polish-Belarusian border</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.6595686</subfield>
  <subfield code="2">doi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">publication</subfield>
  <subfield code="b">section</subfield>
 </datafield>
</record>
6
10
views
downloads
All versions This version
Views 66
Downloads 1010
Data volume 1.7 MB1.7 MB
Unique views 66
Unique downloads 1010

Share

Cite as