Book section Open Access

Repeal of criminal liability of refugees who cross state borders

Perkowska, Magdalena

Pursuant to Art. 31 (1) of the Geneva Convention Relating to the Status of Refugees, a person who has crossed a border illegally should not be liable to punishment if:
• is a refugee within the meaning of the Convention;
• arrives directly from a territory where his or her life or freedom is threatened;
• reports promptly to the authorities and provides credible reasons for his or her unlawful entry or stay

Files (165.6 kB)
Name Size
Perkowska M., Repeal of criminal liability of refugees who cross state borders.pdf
md5:b0399139fd0e76401c8a5619aa09e531
165.6 kB Download
  • W. Cieślak, M. Romańczuk-Grącka (eds.) (2022). In dubio pro humanitate. Olsztyn: UWM Publishing House.

  • M. Grzybowski (eds.) (2008). Prawo Konstytucyjne [Constitutional law]. Białystok: Temida2.

  • I. Rzeplińska (2007). 'Karnoprawne problemy polityk towarzyszących swobodnemu przepływowi osób – aspekty praktyczne'[ Criminal law issues in policies related to free movement of persons: Practical aspects]. In: W. Czapliński, A. Wróbel (eds.). Współpraca sądowa w sprawach cywilnych i karnych [Judicial cooperation in civil and criminal matters]. Warsaw: C.H. Beck.

  • M. Perkowska (2015). 'Problem nielegalnego przekroczenia granicy przez osoby ubiegające się o nadanie statusu uchodźcy' [The problem of illegal border crossings by asylum seekers]. In: W. Pływaczewski, M. Ilnicki (eds.). Uchodźcy- nowe wyzwania dla bezpieczeństwa europejskiego na tle standardów praw człowieka [Refugees: New challenges for European security in the context of human rights ], Olsztyn: UWM Publishing House.

  • B. Wierzbicki (1993). Sytuacja prawna uchodźcy w systemie międzynarodowej ochrony praw człowieka [The legal status of the refugee in the system of international protection of human rights]. Białystok: Reklamowo-Wydawnicza Agencja Dziennikarzy AG-Red.

  • B. Wierzbicki (1993). Uchodźcy w prawie międzynarodowym [Refugees in international law]. Warsaw: PWN.

  • B. Mikołajczyk (2004). Osoby ubiegające się o status uchodźcy: ich prawa i standardy traktowania [Asylum- seekers: their rights and standards of treatment]. Katowice: Publishing House of Silesian University.

6
10
views
downloads
All versions This version
Views 66
Downloads 1010
Data volume 1.7 MB1.7 MB
Unique views 66
Unique downloads 1010

Share

Cite as