Book section Open Access

Can an application for international protection be refused and when is it considered to be submitted?

Półtorak, Małgorzata


MARC21 XML Export

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">J. Chlebny (ed.) (2020). Prawo o cudzoziemcach. Komentarz [Law on Foreigners: Commentary]. Warsaw: C.H. Beck.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">W. Chróścielewski, R. Hauser, J. Chlebny (2019). 'Realizacja prawa do wszczęcia postępowania w sprawie o udzielenie ochrony międzynarodowej podczas przekraczania granicy' [Exercise of the right to initiate an international protection procedure when crossing a border]. In: J. Korczak, K. Sobieralski (eds.). Jednostka wobec władczej ingerencji organów administracji publicznej. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Barbarze Adamiak [An individual in the face of interference from public administration bodies: Jubilee Book dedicated to Professor Barbara Adamiak]. Wrocław: Presscom, pp. 65–79.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">P. Dąbrowski (2019). 'Niedopuszczalność odmowy wjazdu cudzoziemca na terytorium RP bez wyjaśnienia, czy cudzoziemiec deklaruje wolę ubiegania się o ochronę międzynarodową. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 września 2018 r., II OSK 1025/18' [ Commentary to the judgment of the Supreme Administrative Court of 20 September 2018, II OSK 1025/18 ]. Orzecznictwo Sądów Polskich 3.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="041" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">eng</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="005">20220812084726.0</controlfield>
 <controlfield tag="001">6595377</controlfield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="s">158169</subfield>
  <subfield code="z">md5:19584e0ce27e75c14208b4a939f57ab8</subfield>
  <subfield code="u">https://zenodo.org/record/6595377/files/Półtorak M., Can an application for international protection be refused and when is it considered to be submitted.pdf</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2022-07-30</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="p">openaire</subfield>
  <subfield code="o">oai:zenodo.org:6595377</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Półtorak, Małgorzata</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Can an application for international protection be refused and when is it considered to be submitted?</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode</subfield>
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution 4.0 International</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;According to the international law that is binding for Poland, EU law and domestic law, an application&amp;nbsp;for international protection cannot be refused. Pursuant to Art. 56 (2) of the Polish Constitution, a foreigner&amp;nbsp;who seeks protection in the Republic of Poland from persecution may be granted refugee status in&amp;nbsp;accordance with international agreements binding the Republic of Poland. Art. 24 of the Act on granting&amp;nbsp;protection to foreigners within the territory of the Republic of Poland of 13 June 2003 states that an application for international protection shall be submitted to the Head&amp;nbsp;of the Office through the commanding officer of the Border Guard division or the commanding officer&amp;nbsp;of the Border Guard post.&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="n">doi</subfield>
  <subfield code="i">isVersionOf</subfield>
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.6595376</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="g">5-7</subfield>
  <subfield code="b">Institute of Law Studies Polish Academy of Sciences</subfield>
  <subfield code="a">Warsaw</subfield>
  <subfield code="z">978-83-66300-68-2</subfield>
  <subfield code="t">Beyond the law. Legal assessment of the Polish state's activities in response to the humanitarian crisis on the Polish-Belarusian border</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.6595377</subfield>
  <subfield code="2">doi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">publication</subfield>
  <subfield code="b">section</subfield>
 </datafield>
</record>
19
17
views
downloads
All versions This version
Views 1919
Downloads 1717
Data volume 2.7 MB2.7 MB
Unique views 1818
Unique downloads 1616

Share

Cite as