Book section Open Access

Can an application for international protection be refused and when is it considered to be submitted?

Półtorak, Małgorzata

According to the international law that is binding for Poland, EU law and domestic law, an application for international protection cannot be refused. Pursuant to Art. 56 (2) of the Polish Constitution, a foreigner who seeks protection in the Republic of Poland from persecution may be granted refugee status in accordance with international agreements binding the Republic of Poland. Art. 24 of the Act on granting protection to foreigners within the territory of the Republic of Poland of 13 June 2003 states that an application for international protection shall be submitted to the Head of the Office through the commanding officer of the Border Guard division or the commanding officer of the Border Guard post.

  • J. Chlebny (ed.) (2020). Prawo o cudzoziemcach. Komentarz [Law on Foreigners: Commentary]. Warsaw: C.H. Beck.

  • W. Chróścielewski, R. Hauser, J. Chlebny (2019). 'Realizacja prawa do wszczęcia postępowania w sprawie o udzielenie ochrony międzynarodowej podczas przekraczania granicy' [Exercise of the right to initiate an international protection procedure when crossing a border]. In: J. Korczak, K. Sobieralski (eds.). Jednostka wobec władczej ingerencji organów administracji publicznej. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Barbarze Adamiak [An individual in the face of interference from public administration bodies: Jubilee Book dedicated to Professor Barbara Adamiak]. Wrocław: Presscom, pp. 65–79.

  • P. Dąbrowski (2019). 'Niedopuszczalność odmowy wjazdu cudzoziemca na terytorium RP bez wyjaśnienia, czy cudzoziemiec deklaruje wolę ubiegania się o ochronę międzynarodową. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 września 2018 r., II OSK 1025/18' [ Commentary to the judgment of the Supreme Administrative Court of 20 September 2018, II OSK 1025/18 ]. Orzecznictwo Sądów Polskich 3.

19
17
views
downloads
All versions This version
Views 1919
Downloads 1717
Data volume 2.7 MB2.7 MB
Unique views 1818
Unique downloads 1616

Share

Cite as