Other Open Access

Šest vrlina za reflektivnog naučnog komunikatora

Ecsite


Citation Style Language JSON Export

{
 "publisher": "Zenodo", 
 "DOI": "10.5281/zenodo.6594356", 
 "language": "srp", 
 "title": "\u0160est vrlina za reflektivnog nau\u010dnog komunikatora", 
 "issued": {
  "date-parts": [
   [
    2022, 
    5, 
    30
   ]
  ]
 }, 
 "abstract": "<p>U sada&scaron;njem digitalizovanom, politizovanom, komercijalnom i fragmentarnom ekosistemu nau\u010dne komunikacije, prakti\u010dari se suo\u010davaju sa mnogim izazovima. Kako da usmerimo slo\u017eene interakcije sa nau\u010dnim skepticima online? Kako prihvatiti neizvesnost koja je svojstvena nauci? I kako da pratimo li\u010dne i kontekstne na\u010dine na koje gra\u0111ani daju smislo nauci?</p>", 
 "author": [
  {
   "family": "Ecsite"
  }
 ], 
 "type": "graphic", 
 "id": "6594356"
}
10
9
views
downloads
All versions This version
Views 1010
Downloads 99
Data volume 4.2 MB4.2 MB
Unique views 1010
Unique downloads 99

Share

Cite as