Journal article Open Access

GIPS BOG'LOVCHISI XOSSALARINI YAXSHILASHDA SHOLI SOMONIDAN FOYDALANISH

Umarova Maftuna


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5281/zenodo.6591223</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Umarova Maftuna</creatorName>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>GIPS BOG'LOVCHISI XOSSALARINI YAXSHILASHDA SHOLI SOMONIDAN FOYDALANISH</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2022</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>chiqindilar, qurilish materiallari, gips, sholi somoni, gipsokarton, gips tolali list.</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2022-05-29</date>
 </dates>
 <language>uz</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="JournalArticle"/>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/6591223</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.5281/zenodo.6591222</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Ushbu maqola gips bog&amp;lsquo;lovchisining xossalarini yaxshilashda sholi somonini qayta ishlash natijasida olingan S 2 tarkibli qo&amp;lsquo;shimcha asosidagi tajribalar ko&amp;lsquo;rsatilgan.&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
13
11
views
downloads
All versions This version
Views 1313
Downloads 1111
Data volume 8.2 MB8.2 MB
Unique views 1313
Unique downloads 1111

Share

Cite as