Presentation Open Access

Modeling historical storytelling

Kakouti, Georgia; Dritsou, Vicky; Benardou, Agiatis


BibTeX Export

@misc{kakouti_georgia_2022_6589728,
 author    = {Kakouti, Georgia and
         Dritsou, Vicky and
         Benardou, Agiatis},
 title    = {Modeling historical storytelling},
 month    = may,
 year     = 2022,
 publisher  = {Zenodo},
 doi     = {10.5281/zenodo.6589728},
 url     = {https://doi.org/10.5281/zenodo.6589728}
}
43
8
views
downloads
All versions This version
Views 4343
Downloads 88
Data volume 7.4 MB7.4 MB
Unique views 3535
Unique downloads 88

Share

Cite as