Journal article Open Access

O'ZBEKCHA VA TURKCHA FRAZEMALAR KORPUSINING LINGVISTIK TA'MINOTI

Musurmankulova Shaxribon


Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
 <dc:creator>Musurmankulova Shaxribon</dc:creator>
 <dc:date>2022-05-27</dc:date>
 <dc:description>Ushbu maqolada O‘zbek va turk iboralarini yasalish qolipidagi o‘ziga xos xususiyatlar, o‘xshash va farqli jihatlari haqida so‘z yuritilgan.</dc:description>
 <dc:identifier>https://zenodo.org/record/6588044</dc:identifier>
 <dc:identifier>10.5281/zenodo.6588044</dc:identifier>
 <dc:identifier>oai:zenodo.org:6588044</dc:identifier>
 <dc:language>uzb</dc:language>
 <dc:relation>doi:10.5281/zenodo.6588043</dc:relation>
 <dc:rights>info:eu-repo/semantics/openAccess</dc:rights>
 <dc:rights>https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode</dc:rights>
 <dc:subject>So'z, frazema, lingvistika, O'zbekcha iboralar lug'ati, So'z korpusi.</dc:subject>
 <dc:title>O'ZBEKCHA VA TURKCHA FRAZEMALAR KORPUSINING LINGVISTIK TA'MINOTI</dc:title>
 <dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
 <dc:type>publication-article</dc:type>
</oai_dc:dc>
34
22
views
downloads
All versions This version
Views 3434
Downloads 2222
Data volume 12.3 MB12.3 MB
Unique views 3131
Unique downloads 2121

Share

Cite as