Journal article Open Access

O'ZBEKCHA VA TURKCHA FRAZEMALAR KORPUSINING LINGVISTIK TA'MINOTI

Musurmankulova Shaxribon


JSON-LD (schema.org) Export

{
 "inLanguage": {
  "alternateName": "uzb", 
  "@type": "Language", 
  "name": "Uzbek"
 }, 
 "description": "<p>Ushbu maqolada O&lsquo;zbek va turk iboralarini yasalish qolipidagi o&lsquo;ziga xos xususiyatlar, o&lsquo;xshash va farqli jihatlari haqida so&lsquo;z yuritilgan.</p>", 
 "license": "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode", 
 "creator": [
  {
   "@type": "Person", 
   "name": "Musurmankulova Shaxribon"
  }
 ], 
 "headline": "O'ZBEKCHA VA TURKCHA FRAZEMALAR KORPUSINING LINGVISTIK TA'MINOTI", 
 "image": "https://zenodo.org/static/img/logos/zenodo-gradient-round.svg", 
 "datePublished": "2022-05-27", 
 "url": "https://zenodo.org/record/6588044", 
 "keywords": [
  "So'z, frazema, lingvistika, O'zbekcha iboralar lug'ati, So'z korpusi."
 ], 
 "@context": "https://schema.org/", 
 "identifier": "https://doi.org/10.5281/zenodo.6588044", 
 "@id": "https://doi.org/10.5281/zenodo.6588044", 
 "@type": "ScholarlyArticle", 
 "name": "O'ZBEKCHA VA TURKCHA FRAZEMALAR KORPUSINING LINGVISTIK TA'MINOTI"
}
34
22
views
downloads
All versions This version
Views 3434
Downloads 2222
Data volume 12.3 MB12.3 MB
Unique views 3131
Unique downloads 2121

Share

Cite as