Journal article Open Access

O'ZBEKCHA VA TURKCHA FRAZEMALAR KORPUSINING LINGVISTIK TA'MINOTI

Musurmankulova Shaxribon


JSON Export

{
 "files": [
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/0277206c-6f5a-4535-8f12-f7df04468076/364-369.pdf"
   }, 
   "checksum": "md5:213992c770a618a66646cad2d1a8d393", 
   "bucket": "0277206c-6f5a-4535-8f12-f7df04468076", 
   "key": "364-369.pdf", 
   "type": "pdf", 
   "size": 560470
  }
 ], 
 "owners": [
  300436
 ], 
 "doi": "10.5281/zenodo.6588044", 
 "stats": {
  "version_unique_downloads": 21.0, 
  "unique_views": 31.0, 
  "views": 34.0, 
  "version_views": 34.0, 
  "unique_downloads": 21.0, 
  "version_unique_views": 31.0, 
  "volume": 12330340.0, 
  "version_downloads": 22.0, 
  "downloads": 22.0, 
  "version_volume": 12330340.0
 }, 
 "links": {
  "doi": "https://doi.org/10.5281/zenodo.6588044", 
  "conceptdoi": "https://doi.org/10.5281/zenodo.6588043", 
  "bucket": "https://zenodo.org/api/files/0277206c-6f5a-4535-8f12-f7df04468076", 
  "conceptbadge": "https://zenodo.org/badge/doi/10.5281/zenodo.6588043.svg", 
  "html": "https://zenodo.org/record/6588044", 
  "latest_html": "https://zenodo.org/record/6588044", 
  "badge": "https://zenodo.org/badge/doi/10.5281/zenodo.6588044.svg", 
  "latest": "https://zenodo.org/api/records/6588044"
 }, 
 "conceptdoi": "10.5281/zenodo.6588043", 
 "created": "2022-05-27T17:53:37.682603+00:00", 
 "updated": "2022-05-28T01:50:32.195079+00:00", 
 "conceptrecid": "6588043", 
 "revision": 2, 
 "id": 6588044, 
 "metadata": {
  "access_right_category": "success", 
  "doi": "10.5281/zenodo.6588044", 
  "description": "<p>Ushbu maqolada O&lsquo;zbek va turk iboralarini yasalish qolipidagi o&lsquo;ziga xos xususiyatlar, o&lsquo;xshash va farqli jihatlari haqida so&lsquo;z yuritilgan.</p>", 
  "language": "uzb", 
  "title": "O'ZBEKCHA VA TURKCHA FRAZEMALAR KORPUSINING LINGVISTIK TA'MINOTI", 
  "license": {
   "id": "CC-BY-4.0"
  }, 
  "relations": {
   "version": [
    {
     "count": 1, 
     "index": 0, 
     "parent": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "6588043"
     }, 
     "is_last": true, 
     "last_child": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "6588044"
     }
    }
   ]
  }, 
  "keywords": [
   "So'z, frazema, lingvistika, O'zbekcha iboralar lug'ati, So'z korpusi."
  ], 
  "publication_date": "2022-05-27", 
  "creators": [
   {
    "name": "Musurmankulova Shaxribon"
   }
  ], 
  "access_right": "open", 
  "resource_type": {
   "subtype": "article", 
   "type": "publication", 
   "title": "Journal article"
  }, 
  "related_identifiers": [
   {
    "scheme": "doi", 
    "identifier": "10.5281/zenodo.6588043", 
    "relation": "isVersionOf"
   }
  ]
 }
}
34
22
views
downloads
All versions This version
Views 3434
Downloads 2222
Data volume 12.3 MB12.3 MB
Unique views 3131
Unique downloads 2121

Share

Cite as