Journal article Open Access

O'ZBEKCHA VA TURKCHA FRAZEMALAR KORPUSINING LINGVISTIK TA'MINOTI

Musurmankulova Shaxribon


Citation Style Language JSON Export

{
 "publisher": "Zenodo", 
 "DOI": "10.5281/zenodo.6588044", 
 "language": "uzb", 
 "title": "O'ZBEKCHA VA TURKCHA FRAZEMALAR KORPUSINING LINGVISTIK TA'MINOTI", 
 "issued": {
  "date-parts": [
   [
    2022, 
    5, 
    27
   ]
  ]
 }, 
 "abstract": "<p>Ushbu maqolada O&lsquo;zbek va turk iboralarini yasalish qolipidagi o&lsquo;ziga xos xususiyatlar, o&lsquo;xshash va farqli jihatlari haqida so&lsquo;z yuritilgan.</p>", 
 "author": [
  {
   "family": "Musurmankulova Shaxribon"
  }
 ], 
 "type": "article-journal", 
 "id": "6588044"
}
34
22
views
downloads
All versions This version
Views 3434
Downloads 2222
Data volume 12.3 MB12.3 MB
Unique views 3131
Unique downloads 2121

Share

Cite as