Journal article Open Access

O'ZBEKCHA VA TURKCHA FRAZEMALAR KORPUSINING LINGVISTIK TA'MINOTI

Musurmankulova Shaxribon

Ushbu maqolada O‘zbek va turk iboralarini yasalish qolipidagi o‘ziga xos xususiyatlar, o‘xshash va farqli jihatlari haqida so‘z yuritilgan.

Files (560.5 kB)
Name Size
364-369.pdf
md5:213992c770a618a66646cad2d1a8d393
560.5 kB Download
31
21
views
downloads
All versions This version
Views 3131
Downloads 2121
Data volume 11.8 MB11.8 MB
Unique views 2828
Unique downloads 2020

Share

Cite as