Journal article Open Access

MELAMIN FORMALDEGID SMOLASINI N-BUTANOL BILAN MODIFIKATSIYA QILINGAN HOSILASINI SINTEZ QILISH

No'monov Muhammadrajab


Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
 <dc:creator>No'monov Muhammadrajab</dc:creator>
 <dc:date>2022-05-24</dc:date>
 <dc:description>Ushbu maqolada tabiiy va sintetik smolalar, xususan fenol-formaldegid, melaminoformaldegid va boshqa smolalar haqida ma’lumot berilgan. Tajribalarada melaminoformaldegid smolasini butanol bilan modifikatsiya qilingan birikmasi olish va olingan mahsulotni GOST-9980,2 bo’yicha sintezlangan mahsulot bilan taqqoslanadi. Adabiyotlardan ma’lumotlar o’rganilib, tahlil qilindi va mavzu bo’yicha patentlar ko’rib chiqildi. Kimyoviy texnologiya kafedrasi laboratoriyasida melaminformaldegid smolasini n-butanol bilan modifikatsiyasini laboratoriyada sintezi amalga oshirildi. Olingan smolaning fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari aniqlandi. Tajriba olingan melamin formaldegidning n-butanol bilan modifikatsiya qilingan smolaning qovushqoqligi, elektr qarshiligi, mustahkamligi, zichligi, nur sindirish burchagi, adgeziya va boshqa xususiyatlari aniqlandi. Tajriba natijasida GOST-9980,2 bo’yicha sintezlangan namunaga taqqoslandi va ijobiy natijalar olindi.</dc:description>
 <dc:identifier>https://zenodo.org/record/6577881</dc:identifier>
 <dc:identifier>10.5281/zenodo.6577881</dc:identifier>
 <dc:identifier>oai:zenodo.org:6577881</dc:identifier>
 <dc:relation>doi:10.5281/zenodo.6577880</dc:relation>
 <dc:rights>info:eu-repo/semantics/openAccess</dc:rights>
 <dc:rights>https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode</dc:rights>
 <dc:subject>Smola, fiziologik almashinuv, melamin, melamin formaldegid smolasi, fizik – kimyoviy ko'rsatgichlar, sintetik polimerlar, qoldiq suv, qovushqoqlik, qattiqlik, mustahkamlik, elektr qarshiligi.</dc:subject>
 <dc:title>MELAMIN FORMALDEGID SMOLASINI N-BUTANOL BILAN MODIFIKATSIYA QILINGAN HOSILASINI SINTEZ QILISH</dc:title>
 <dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
 <dc:type>publication-article</dc:type>
</oai_dc:dc>
56
19
views
downloads
All versions This version
Views 5656
Downloads 1919
Data volume 13.9 MB13.9 MB
Unique views 5353
Unique downloads 1919

Share

Cite as