Journal article Open Access

MELAMIN FORMALDEGID SMOLASINI N-BUTANOL BILAN MODIFIKATSIYA QILINGAN HOSILASINI SINTEZ QILISH

No'monov Muhammadrajab


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5281/zenodo.6577881</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>No'monov Muhammadrajab</creatorName>
   <affiliation>Farg'ona politexnika institute, assistent</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>MELAMIN FORMALDEGID SMOLASINI N-BUTANOL BILAN MODIFIKATSIYA QILINGAN HOSILASINI SINTEZ QILISH</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2022</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>Smola, fiziologik almashinuv, melamin, melamin formaldegid smolasi, fizik – kimyoviy ko'rsatgichlar, sintetik polimerlar, qoldiq suv, qovushqoqlik, qattiqlik, mustahkamlik, elektr qarshiligi.</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2022-05-24</date>
 </dates>
 <resourceType resourceTypeGeneral="JournalArticle"/>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/6577881</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.5281/zenodo.6577880</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Ushbu maqolada tabiiy va sintetik smolalar, xususan fenol-formaldegid, melaminoformaldegid va boshqa smolalar haqida ma&amp;rsquo;lumot berilgan. Tajribalarada melaminoformaldegid smolasini butanol bilan modifikatsiya qilingan birikmasi olish va olingan mahsulotni GOST-9980,2 bo&amp;rsquo;yicha sintezlangan mahsulot bilan taqqoslanadi. Adabiyotlardan ma&amp;rsquo;lumotlar o&amp;rsquo;rganilib, tahlil qilindi va mavzu bo&amp;rsquo;yicha patentlar ko&amp;rsquo;rib chiqildi. Kimyoviy texnologiya kafedrasi laboratoriyasida melaminformaldegid smolasini n-butanol bilan modifikatsiyasini laboratoriyada sintezi amalga oshirildi. Olingan smolaning fizik-kimyoviy ko&amp;#39;rsatkichlari aniqlandi. Tajriba olingan melamin formaldegidning n-butanol bilan modifikatsiya qilingan smolaning qovushqoqligi, elektr qarshiligi, mustahkamligi, zichligi, nur sindirish burchagi, adgeziya va boshqa xususiyatlari aniqlandi. Tajriba natijasida GOST-9980,2 bo&amp;rsquo;yicha sintezlangan namunaga taqqoslandi va ijobiy natijalar olindi.&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
56
19
views
downloads
All versions This version
Views 5656
Downloads 1919
Data volume 13.9 MB13.9 MB
Unique views 5353
Unique downloads 1919

Share

Cite as