Journal article Open Access

MELAMIN FORMALDEGID SMOLASINI N-BUTANOL BILAN MODIFIKATSIYA QILINGAN HOSILASINI SINTEZ QILISH

No'monov Muhammadrajab


DCAT Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:dctype="http://purl.org/dc/dcmitype/" xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#" xmlns:duv="http://www.w3.org/ns/duv#" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:frapo="http://purl.org/cerif/frapo/" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:gsp="http://www.opengis.net/ont/geosparql#" xmlns:locn="http://www.w3.org/ns/locn#" xmlns:org="http://www.w3.org/ns/org#" xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" xmlns:prov="http://www.w3.org/ns/prov#" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" xmlns:schema="http://schema.org/" xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#" xmlns:vcard="http://www.w3.org/2006/vcard/ns#" xmlns:wdrs="http://www.w3.org/2007/05/powder-s#">
 <rdf:Description rdf:about="https://doi.org/10.5281/zenodo.6577881">
  <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://doi.org/10.5281/zenodo.6577881</dct:identifier>
  <foaf:page rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.6577881"/>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>No'monov Muhammadrajab</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Farg'ona politexnika institute, assistent</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:title>MELAMIN FORMALDEGID SMOLASINI N-BUTANOL BILAN MODIFIKATSIYA QILINGAN HOSILASINI SINTEZ QILISH</dct:title>
  <dct:publisher>
   <foaf:Agent>
    <foaf:name>Zenodo</foaf:name>
   </foaf:Agent>
  </dct:publisher>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear">2022</dct:issued>
  <dcat:keyword>Smola, fiziologik almashinuv, melamin, melamin formaldegid smolasi, fizik – kimyoviy ko'rsatgichlar, sintetik polimerlar, qoldiq suv, qovushqoqlik, qattiqlik, mustahkamlik, elektr qarshiligi.</dcat:keyword>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2022-05-24</dct:issued>
  <owl:sameAs rdf:resource="https://zenodo.org/record/6577881"/>
  <adms:identifier>
   <adms:Identifier>
    <skos:notation rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://zenodo.org/record/6577881</skos:notation>
    <adms:schemeAgency>url</adms:schemeAgency>
   </adms:Identifier>
  </adms:identifier>
  <dct:isVersionOf rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.6577880"/>
  <dct:description>&lt;p&gt;Ushbu maqolada tabiiy va sintetik smolalar, xususan fenol-formaldegid, melaminoformaldegid va boshqa smolalar haqida ma&amp;rsquo;lumot berilgan. Tajribalarada melaminoformaldegid smolasini butanol bilan modifikatsiya qilingan birikmasi olish va olingan mahsulotni GOST-9980,2 bo&amp;rsquo;yicha sintezlangan mahsulot bilan taqqoslanadi. Adabiyotlardan ma&amp;rsquo;lumotlar o&amp;rsquo;rganilib, tahlil qilindi va mavzu bo&amp;rsquo;yicha patentlar ko&amp;rsquo;rib chiqildi. Kimyoviy texnologiya kafedrasi laboratoriyasida melaminformaldegid smolasini n-butanol bilan modifikatsiyasini laboratoriyada sintezi amalga oshirildi. Olingan smolaning fizik-kimyoviy ko&amp;#39;rsatkichlari aniqlandi. Tajriba olingan melamin formaldegidning n-butanol bilan modifikatsiya qilingan smolaning qovushqoqligi, elektr qarshiligi, mustahkamligi, zichligi, nur sindirish burchagi, adgeziya va boshqa xususiyatlari aniqlandi. Tajriba natijasida GOST-9980,2 bo&amp;rsquo;yicha sintezlangan namunaga taqqoslandi va ijobiy natijalar olindi.&lt;/p&gt;</dct:description>
  <dct:accessRights rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC"/>
  <dct:accessRights>
   <dct:RightsStatement rdf:about="info:eu-repo/semantics/openAccess">
    <rdfs:label>Open Access</rdfs:label>
   </dct:RightsStatement>
  </dct:accessRights>
  <dct:license rdf:resource="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode"/>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.6577881"/>
    <dcat:byteSize>730397</dcat:byteSize>
    <dcat:downloadURL rdf:resource="https://zenodo.org/record/6577881/files/303-311.pdf"/>
    <dcat:mediaType>application/pdf</dcat:mediaType>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
 </rdf:Description>
</rdf:RDF>
56
19
views
downloads
All versions This version
Views 5656
Downloads 1919
Data volume 13.9 MB13.9 MB
Unique views 5353
Unique downloads 1919

Share

Cite as