Journal article Open Access

MELAMIN FORMALDEGID SMOLASINI N-BUTANOL BILAN MODIFIKATSIYA QILINGAN HOSILASINI SINTEZ QILISH

No'monov Muhammadrajab


Citation Style Language JSON Export

{
 "publisher": "Zenodo", 
 "DOI": "10.5281/zenodo.6577881", 
 "author": [
  {
   "family": "No'monov Muhammadrajab"
  }
 ], 
 "issued": {
  "date-parts": [
   [
    2022, 
    5, 
    24
   ]
  ]
 }, 
 "abstract": "<p>Ushbu maqolada tabiiy va sintetik smolalar, xususan fenol-formaldegid, melaminoformaldegid va boshqa smolalar haqida ma&rsquo;lumot berilgan. Tajribalarada melaminoformaldegid smolasini butanol bilan modifikatsiya qilingan birikmasi olish va olingan mahsulotni GOST-9980,2 bo&rsquo;yicha sintezlangan mahsulot bilan taqqoslanadi. Adabiyotlardan ma&rsquo;lumotlar o&rsquo;rganilib, tahlil qilindi va mavzu bo&rsquo;yicha patentlar ko&rsquo;rib chiqildi. Kimyoviy texnologiya kafedrasi laboratoriyasida melaminformaldegid smolasini n-butanol bilan modifikatsiyasini laboratoriyada sintezi amalga oshirildi. Olingan smolaning fizik-kimyoviy ko&#39;rsatkichlari aniqlandi. Tajriba olingan melamin formaldegidning n-butanol bilan modifikatsiya qilingan smolaning qovushqoqligi, elektr qarshiligi, mustahkamligi, zichligi, nur sindirish burchagi, adgeziya va boshqa xususiyatlari aniqlandi. Tajriba natijasida GOST-9980,2 bo&rsquo;yicha sintezlangan namunaga taqqoslandi va ijobiy natijalar olindi.</p>", 
 "title": "MELAMIN FORMALDEGID SMOLASINI N-BUTANOL BILAN MODIFIKATSIYA QILINGAN HOSILASINI SINTEZ QILISH", 
 "type": "article-journal", 
 "id": "6577881"
}
56
19
views
downloads
All versions This version
Views 5656
Downloads 1919
Data volume 13.9 MB13.9 MB
Unique views 5353
Unique downloads 1919

Share

Cite as