Journal article Open Access

ASINXRON DVIGATELLARDA YUQORI GARMONIKALAR TASIRIDAN KELIB CHIQQAN ISROFLAR

A.A. Abdullayev; H.Sh.Ne'matjonov; M.Sh.Sharobiddinov; A.A. To'xtashev


Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
 <dc:creator>A.A. Abdullayev</dc:creator>
 <dc:creator>H.Sh.Ne'matjonov</dc:creator>
 <dc:creator>M.Sh.Sharobiddinov</dc:creator>
 <dc:creator>A.A. To'xtashev</dc:creator>
 <dc:date>2022-05-21</dc:date>
 <dc:description>elektr energiyasi yo‘qotishlar, elektr energiya sifat ko‘rsatkichlari, tarqatish tarmoqlari, elektr energiyasi isrofini kamaytirish tadbirlari, qo‘shimcha isroflar, isroflarning egri chizig‘i, isroflarni xisoblash algoritm</dc:description>
 <dc:identifier>https://zenodo.org/record/6569597</dc:identifier>
 <dc:identifier>10.5281/zenodo.6569597</dc:identifier>
 <dc:identifier>oai:zenodo.org:6569597</dc:identifier>
 <dc:relation>doi:10.5281/zenodo.6569596</dc:relation>
 <dc:rights>info:eu-repo/semantics/openAccess</dc:rights>
 <dc:rights>https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode</dc:rights>
 <dc:title>ASINXRON DVIGATELLARDA YUQORI GARMONIKALAR TASIRIDAN KELIB CHIQQAN ISROFLAR</dc:title>
 <dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
 <dc:type>publication-article</dc:type>
</oai_dc:dc>
28
18
views
downloads
All versions This version
Views 2828
Downloads 1818
Data volume 14.6 MB14.6 MB
Unique views 2424
Unique downloads 1616

Share

Cite as