Journal article Open Access

EKSTREMAL VAZIYATLARDA SHOSHILINCH PSIXOLOGIK YORDAM KO'RSATISHNING XUSUSIYATLARI

Vaydulla Madinabonu


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5281/zenodo.6561082</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Vaydulla Madinabonu</creatorName>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>EKSTREMAL VAZIYATLARDA SHOSHILINCH PSIXOLOGIK YORDAM KO'RSATISHNING XUSUSIYATLARI</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2022</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>shoshilinch psixologik yordam, hissiy, emotsional, jabrlanuvchilar, psixologik, ta'sir, shaxs, vaziyatlar</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2022-05-18</date>
 </dates>
 <language>uz</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="JournalArticle"/>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/6561082</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.5281/zenodo.6561081</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;ushbu maqolada favquloda vaziyatlarda va turli xil ekstremal holatlarda jabrlanuvchilarga psixologik yordam ko&amp;rsquo;rsatish va ulardagi hissiy holatlarni barqarolashtirishga qaratiligan usullar haqida ma&amp;rsquo;lumotlar keltirib o&amp;rsquo;tilgan.&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
72
50
views
downloads
All versions This version
Views 7272
Downloads 5050
Data volume 26.9 MB26.9 MB
Unique views 6767
Unique downloads 4747

Share

Cite as