Journal article Open Access

BO'LAJAK O'QITUVCHINI KASBIY O'ZINI-O'ZI TARBIYALASH VA RIVOJLANTIRISH JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISH

Saydullayev Jamoliddin


Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
 <dc:creator>Saydullayev Jamoliddin</dc:creator>
 <dc:date>2022-05-18</dc:date>
 <dc:description>ushbu maqolada zamonaviy o’qituvchilarni o’zini-o’zi rivojlantirish va tarbiyalash haqida nazariy qarashlar va bo’lajak o’qituvchilarni kasbiy jihatdan takomillashtirish, o’qituvchilarni kasbiy sifatlari haqida nazariy mushohodalar keltirib o’tilgan.</dc:description>
 <dc:identifier>https://zenodo.org/record/6560987</dc:identifier>
 <dc:identifier>10.5281/zenodo.6560987</dc:identifier>
 <dc:identifier>oai:zenodo.org:6560987</dc:identifier>
 <dc:language>uzb</dc:language>
 <dc:relation>doi:10.5281/zenodo.6560986</dc:relation>
 <dc:rights>info:eu-repo/semantics/openAccess</dc:rights>
 <dc:rights>https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode</dc:rights>
 <dc:subject>o'qituvchi, kasbiy, o'zini-o'zi, rivojlantirish, didaktika, amaliy, dars, talablar, shaxsiy</dc:subject>
 <dc:title>BO'LAJAK O'QITUVCHINI KASBIY O'ZINI-O'ZI TARBIYALASH VA RIVOJLANTIRISH JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISH</dc:title>
 <dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
 <dc:type>publication-article</dc:type>
</oai_dc:dc>
16
18
views
downloads
All versions This version
Views 1616
Downloads 1818
Data volume 9.6 MB9.6 MB
Unique views 1616
Unique downloads 1717

Share

Cite as