Journal article Open Access

BO'LAJAK O'QITUVCHINI KASBIY O'ZINI-O'ZI TARBIYALASH VA RIVOJLANTIRISH JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISH

Saydullayev Jamoliddin


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5281/zenodo.6560987</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Saydullayev Jamoliddin</creatorName>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>BO'LAJAK O'QITUVCHINI KASBIY O'ZINI-O'ZI TARBIYALASH VA RIVOJLANTIRISH JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISH</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2022</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>o'qituvchi, kasbiy, o'zini-o'zi, rivojlantirish, didaktika, amaliy, dars, talablar, shaxsiy</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2022-05-18</date>
 </dates>
 <language>uz</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="JournalArticle"/>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/6560987</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.5281/zenodo.6560986</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;ushbu maqolada zamonaviy o&amp;rsquo;qituvchilarni o&amp;rsquo;zini-o&amp;rsquo;zi rivojlantirish va tarbiyalash haqida nazariy qarashlar va bo&amp;rsquo;lajak o&amp;rsquo;qituvchilarni kasbiy jihatdan takomillashtirish, o&amp;rsquo;qituvchilarni kasbiy sifatlari haqida nazariy mushohodalar keltirib o&amp;rsquo;tilgan.&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
16
18
views
downloads
All versions This version
Views 1616
Downloads 1818
Data volume 9.6 MB9.6 MB
Unique views 1616
Unique downloads 1717

Share

Cite as