Journal article Open Access

BO'LAJAK O'QITUVCHINI KASBIY O'ZINI-O'ZI TARBIYALASH VA RIVOJLANTIRISH JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISH

Saydullayev Jamoliddin


Citation Style Language JSON Export

{
 "publisher": "Zenodo", 
 "DOI": "10.5281/zenodo.6560987", 
 "language": "uzb", 
 "title": "BO'LAJAK O'QITUVCHINI KASBIY O'ZINI-O'ZI TARBIYALASH VA RIVOJLANTIRISH JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISH", 
 "issued": {
  "date-parts": [
   [
    2022, 
    5, 
    18
   ]
  ]
 }, 
 "abstract": "<p>ushbu maqolada zamonaviy o&rsquo;qituvchilarni o&rsquo;zini-o&rsquo;zi rivojlantirish va tarbiyalash haqida nazariy qarashlar va bo&rsquo;lajak o&rsquo;qituvchilarni kasbiy jihatdan takomillashtirish, o&rsquo;qituvchilarni kasbiy sifatlari haqida nazariy mushohodalar keltirib o&rsquo;tilgan.</p>", 
 "author": [
  {
   "family": "Saydullayev Jamoliddin"
  }
 ], 
 "type": "article-journal", 
 "id": "6560987"
}
16
18
views
downloads
All versions This version
Views 1616
Downloads 1818
Data volume 9.6 MB9.6 MB
Unique views 1616
Unique downloads 1717

Share

Cite as