Journal article Open Access

OQIMLI DASTURLASH ASOSLARI

Narziyev U.Z.; Turayev I.B.


MARC21 XML Export

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <datafield tag="041" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">uzb</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="005">20220519014921.0</controlfield>
 <controlfield tag="001">6560942</controlfield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Turayev I.B.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="s">403995</subfield>
  <subfield code="z">md5:0bff5e996888d992952ed12afbf9dc3c</subfield>
  <subfield code="u">https://zenodo.org/record/6560942/files/150-152.pdf</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2022-05-18</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="p">openaire</subfield>
  <subfield code="o">oai:zenodo.org:6560942</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Narziyev U.Z.</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">OQIMLI DASTURLASH ASOSLARI</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode</subfield>
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution 4.0 International</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;Oqimli parallel dasturlash bilan bog&amp;lsquo;liq asosiy tushunchalar &amp;laquo;jarayon&amp;raquo; (rus - процесс, ing. - process) va &amp;laquo;oqim&amp;raquo; (rus - поток, ing. - thread)&amp;nbsp; hisoblanadi. Samarali ko&amp;lsquo;p oqimli parallel dasturlash uchun ushbu atamalar orasidagi farqni juda yaxshi, aniq tushunish kerak.&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="n">doi</subfield>
  <subfield code="i">isVersionOf</subfield>
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.6560941</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.6560942</subfield>
  <subfield code="2">doi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">publication</subfield>
  <subfield code="b">article</subfield>
 </datafield>
</record>
60
33
views
downloads
All versions This version
Views 6060
Downloads 3333
Data volume 13.3 MB13.3 MB
Unique views 5555
Unique downloads 3131

Share

Cite as