Journal article Open Access

OQIMLI DASTURLASH ASOSLARI

Narziyev U.Z.; Turayev I.B.


Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
 <dc:creator>Narziyev U.Z.</dc:creator>
 <dc:creator>Turayev I.B.</dc:creator>
 <dc:date>2022-05-18</dc:date>
 <dc:description>Oqimli parallel dasturlash bilan bog‘liq asosiy tushunchalar «jarayon» (rus - процесс, ing. - process) va «oqim» (rus - поток, ing. - thread) hisoblanadi. Samarali ko‘p oqimli parallel dasturlash uchun ushbu atamalar orasidagi farqni juda yaxshi, aniq tushunish kerak.</dc:description>
 <dc:identifier>https://zenodo.org/record/6560942</dc:identifier>
 <dc:identifier>10.5281/zenodo.6560942</dc:identifier>
 <dc:identifier>oai:zenodo.org:6560942</dc:identifier>
 <dc:language>uzb</dc:language>
 <dc:relation>doi:10.5281/zenodo.6560941</dc:relation>
 <dc:rights>info:eu-repo/semantics/openAccess</dc:rights>
 <dc:rights>https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode</dc:rights>
 <dc:title>OQIMLI DASTURLASH ASOSLARI</dc:title>
 <dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
 <dc:type>publication-article</dc:type>
</oai_dc:dc>
61
34
views
downloads
All versions This version
Views 6161
Downloads 3434
Data volume 13.7 MB13.7 MB
Unique views 5656
Unique downloads 3232

Share

Cite as