Journal article Open Access

OQIMLI DASTURLASH ASOSLARI

Narziyev U.Z.; Turayev I.B.


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5281/zenodo.6560942</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Narziyev U.Z.</creatorName>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Turayev I.B.</creatorName>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>OQIMLI DASTURLASH ASOSLARI</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2022</publicationYear>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2022-05-18</date>
 </dates>
 <language>uz</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="JournalArticle"/>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/6560942</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.5281/zenodo.6560941</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Oqimli parallel dasturlash bilan bog&amp;lsquo;liq asosiy tushunchalar &amp;laquo;jarayon&amp;raquo; (rus - процесс, ing. - process) va &amp;laquo;oqim&amp;raquo; (rus - поток, ing. - thread)&amp;nbsp; hisoblanadi. Samarali ko&amp;lsquo;p oqimli parallel dasturlash uchun ushbu atamalar orasidagi farqni juda yaxshi, aniq tushunish kerak.&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
60
33
views
downloads
All versions This version
Views 6060
Downloads 3333
Data volume 13.3 MB13.3 MB
Unique views 5555
Unique downloads 3131

Share

Cite as