Journal article Open Access

TERMOELEKTRIK O'ZGARTIRGICHLAR UCHUN VISMUT TELLURIDI ASOSIDAGI YARIMO'TKAZGICHLI MATERIALLARNI OLISH TEXNOLOGIYASI

Latipova M.I.


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5281/zenodo.6554560</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Latipova M.I.</creatorName>
   <affiliation>Farg'ona politexnika instituti</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>TERMOELEKTRIK O'ZGARTIRGICHLAR UCHUN VISMUT TELLURIDI ASOSIDAGI YARIMO'TKAZGICHLI MATERIALLARNI OLISH TEXNOLOGIYASI</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2022</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>yarimo'tkazgichli termoelektrik materiallar, elektr o'tkazuvchanligi, termoelektr yurituvchi kuch, inert gaz (argon) bosimi ostida olish texnologiyasi</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2022-05-16</date>
 </dates>
 <language>uz</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="JournalArticle"/>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/6554560</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.5281/zenodo.6554559</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Ushbu maqolada mualliflar tomonidan yillar davomida olib borilgan termoelektrik energiya o&amp;lsquo;zgartirgichlari uchun, past haroratli yarimo&amp;lsquo;tkazgichli termoelektrik na&amp;rsquo;munalarini yaratish (quyma, qorishma)larni olish texnologiyasi va ularni elektrofizik xossalarini o&amp;lsquo;rganish keltirilgan va olib borilgan tadqiqotlar asosida, ilmiy jihatdan yarimo&amp;lsquo;tkazgichlar texnikasi, kukunli metallurgiya sanoatida ishlab chiqarishni samaradorligini oshirishda qo&amp;lsquo;llaniladigan termoelektrik materiallarni xossalarini va tavsifnomalarini o&amp;lsquo;rganish ko&amp;lsquo;zda tutilgan.&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
87
38
views
downloads
All versions This version
Views 8787
Downloads 3838
Data volume 25.0 MB25.0 MB
Unique views 7373
Unique downloads 3535

Share

Cite as