Journal article Open Access

NUQTANING IMPULS MOMENTINI SLINDRIK KOORDINATALAR SISTEMASIDA ISODALASHNING YANGI PEDAGOGIK USULLARI

Saidov Qurbon; Bekmurodova Manzura


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5281/zenodo.6549813</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Saidov Qurbon</creatorName>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Bekmurodova Manzura</creatorName>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>NUQTANING IMPULS MOMENTINI SLINDRIK KOORDINATALAR SISTEMASIDA ISODALASHNING YANGI PEDAGOGIK USULLARI</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2022</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>Nuqtaning impuls momentini, slindrik koordinatalar sistemasida, rus matrushkasi, ketma-ket maydalash.</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2022-05-15</date>
 </dates>
 <language>uz</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="JournalArticle"/>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/6549813</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.5281/zenodo.6549812</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Nuqtaning&amp;nbsp; impuls momentini slindrik koordinatalar&amp;nbsp; sistemasida ifodalashda &amp;ldquo;matreshka&amp;rdquo;, &amp;ldquo;ketma-ket maydalash&amp;rdquo;&amp;nbsp; kabi metodlardan foydalanish talabalarningo&amp;rsquo;zlashtirish ko&amp;rsquo;rsatkichini oshirish imkonini beradi.&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
24
13
views
downloads
All versions This version
Views 2424
Downloads 1313
Data volume 9.1 MB9.1 MB
Unique views 2424
Unique downloads 1313

Share

Cite as