Software Open Access

immunomind/immunarch: Immunarch 0.6.8

Aleksandr Popov; ivan-immunomind; MVolobueva; Vadim I. Nazarov; immunarch.bot; Eugene Rumynskiy; gracecodeadventures; tsvvas; Maksym Zarodniuk


BibTeX Export

@software{aleksandr_popov_2022_6524612,
 author    = {Aleksandr Popov and
         ivan-immunomind and
         MVolobueva and
         Vadim I. Nazarov and
         immunarch.bot and
         Eugene Rumynskiy and
         gracecodeadventures and
         tsvvas and
         Maksym Zarodniuk},
 title    = {immunomind/immunarch: Immunarch 0.6.8},
 month    = may,
 year     = 2022,
 publisher  = {Zenodo},
 version   = {0.6.8},
 doi     = {10.5281/zenodo.6524612},
 url     = {https://doi.org/10.5281/zenodo.6524612}
}
5,356
245
views
downloads
All versions This version
Views 5,356554
Downloads 24515
Data volume 17.1 GB1.5 GB
Unique views 4,469461
Unique downloads 16114

Share

Cite as