Software Open Access

Patoloji Atlasi

Balci, Serdar


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5281/zenodo.6382734</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Balci, Serdar</creatorName>
   <givenName>Serdar</givenName>
   <familyName>Balci</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-7852-3851</nameIdentifier>
   <affiliation>Memorial Hospital Group Pathology Department</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Patoloji Atlasi</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2022</publicationYear>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2022-03-24</date>
 </dates>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Software"/>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/6382734</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="URL" relationType="IsSupplementTo">https://github.com/patolojiatlasi/patolojiatlasi.github.io/tree/v0.0.1-beta</relatedIdentifier>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.5281/zenodo.6382733</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <version>v0.0.1-beta</version>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;EPUB in production
&lt;a href="https://github.com/patolojiatlasi/patolojiatlasi.github.io/blob/main/docs/Patoloji-Atlasi.epub"&gt;https://github.com/patolojiatlasi/patolojiatlasi.github.io/blob/main/docs/Patoloji-Atlasi.epub&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
  <description descriptionType="Other">Patoloji Atlası: Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Öğrencileri İçin Patoloji Laboratuvar Notları. Görerek Öğrenin. Patoloji Ders Notları ve Patoloji Atlası Memorial Patoloji arşivinden derlenen vakalardan oluşmaktadır.</description>
 </descriptions>
</resource>
85
13
views
downloads
All versions This version
Views 8585
Downloads 1313
Data volume 364.3 MB364.3 MB
Unique views 7878
Unique downloads 1313

Share

Cite as