UPDATE: Zenodo migration postponed to Oct 13 from 06:00-08:00 UTC. Read the announcement.
There is a newer version of this record available.

Project deliverable Open Access

Ommetjes door het parkinsonbrein. Een boek vol tips van lotgenoten om denkobstakels te herkennen, bespreken en omzeilen.

Marina Noordegraaf


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5281/zenodo.6371326</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Marina Noordegraaf</creatorName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0001-9906-8205</nameIdentifier>
   <affiliation>Parkinson Vereniging</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Ommetjes door het parkinsonbrein. Een boek vol tips van lotgenoten om denkobstakels te herkennen, bespreken en omzeilen.</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2022</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>Parkinson, Cognitie, Parkinson's, Cognition, MCI</subject>
 </subjects>
 <contributors>
  <contributor contributorType="Supervisor">
   <contributorName>Ingrid Sturkenboom</contributorName>
   <affiliation>Radboudumc</affiliation>
  </contributor>
  <contributor contributorType="ProjectMember">
   <contributorName>Edwin Barentsen</contributorName>
  </contributor>
  <contributor contributorType="ProjectMember">
   <contributorName>Jolanda van Omme</contributorName>
  </contributor>
 </contributors>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2022-03-28</date>
 </dates>
 <language>nl</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Text">Project deliverable</resourceType>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/6371326</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsDocumentedBy">10.53962/mxqe-7jg3</relatedIdentifier>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="ISBN" relationType="IsPublishedIn" resourceTypeGeneral="Book">978-90-90-35849-9</relatedIdentifier>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="Handle" relationType="IsDerivedFrom" resourceTypeGeneral="Dataset">10.17026/dans-zrn-a92u</relatedIdentifier>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.5281/zenodo.6226617</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <version>1.1</version>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Dit is de digitale versie van het boek &amp;lsquo;Ommetjes door het parkinsonbrein. Een boek vol tips van lotgenoten om denkobstakels te herkennen, bespreken en omzeilen&amp;rsquo;, ISBN 978-90-9035849-9, bedoeld als open access (inkijk)exemplaar. De werking van de digitale versie is niet onderzocht&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Omschrijving van de gedrukte versie:&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Ommetjes door het parkinsonbrein is een zelfhulpboek voor en door mensen met parkinson en hun naasten. Met dit boek willen we mensen in staat stellen de obstakels in het denken die hen het meest in de weg zitten te benoemen, discussies faciliteren over een relatief onzichtbaar onderwerp, mensen inspireren de omwegen van hun lotgenoten uit te proberen, informeren en bewustwording stimuleren. De denkobstakels en omwegen zijn opgehaald als onderdeel van een wetenschappelijk onderzoek: &lt;a href="http://copiedstudie.nl"&gt;De COPIED studie&lt;/a&gt;. COPIED staat symbool voor van elkaar leren door elkaar te kopi&amp;euml;ren.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Het boek is&amp;nbsp;ontworpen als fysiek exemplaar, van pizzadoosformaat, bedoeld om op je gemak door te bladeren, om open te laten liggen op een bladzijde die jou aanspreekt, om te bespreken met de mensen die je lief hebt, om mee te nemen naar je zorgverlener, om te laten slingeren en dan te kijken wat er gebeurt als anderen het zien liggen. Het is bovenal bedoeld om denkobstakels bij parkinson zo zichtbaar te maken dat de onzichtbaarheid ervan geen obstakel op zich meer is.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Het boek is &lt;a href="https://uitgeverijabessijn.nl/boeken/ommetjes-door-het-parkinsonbrein/"&gt;hier te bestellen&lt;/a&gt;.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
12,758
13,077
views
downloads
All versions This version
Views 12,75811,547
Downloads 13,07711,906
Data volume 828.3 GB752.2 GB
Unique views 9,6148,780
Unique downloads 9,0888,374

Share

Cite as