Report Open Access

Życie studenckie jest wystarczająco

bred


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5281/zenodo.6355660</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>bred</creatorName>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Życie studenckie jest wystarczająco</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2022</publicationYear>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2022-03-15</date>
 </dates>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Report"/>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/6355660</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.5281/zenodo.6355659</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Życie studenckie jest wystarczająco trudne bez ciągłej groźby oblania przedmiot&amp;oacute;w z powodu ostatecznego terminu zadania pisemnego. Trudne jest żonglowanie kilkoma tematami z wieloma raportami, esejami, studiami przypadk&amp;oacute;w, razem z innymi gazetami uniwersyteckimi. Na szczęście po prostu nie ma sensu marnować młodości, pozbawiając się biblioteki. Wszystkie twoje problemy mogą zniknąć, jeśli znajdziesz niezawodne wsparcie w zakresie pisania akademickiego. Usługa komponowania, taka jak Scamfighter na &lt;a href="https://kasynahub.com/"&gt;https://kasynahub.com/&lt;/a&gt;, to firma dostarczająca pomoc dla student&amp;oacute;w na wszystkich poziomach akademickich, od szkoły średniej po studia podyplomowe. Takie firmy zatrudniają profesjonalnych autor&amp;oacute;w, lekcje angielskiego, a także naukowc&amp;oacute;w ze stopniami doktora, kt&amp;oacute;rzy zajmują się gazetami szkolnymi lub uniwersyteckimi. Agencje są pośrednikami łączącymi student&amp;oacute;w szukających pomocy i autor&amp;oacute;w pr&amp;oacute;bujących zarobić dodatkowe pieniądze. Firmy te zajmują się sprawdzaniem i przeprowadzaniem wywiad&amp;oacute;w z pisarzami, pozyskiwaniem płatności, a także redagowaniem, korektą i analizą funkcji pod kątem plagiatu.&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
86
6
views
downloads
All versions This version
Views 8686
Downloads 66
Data volume 349.6 kB349.6 kB
Unique views 7777
Unique downloads 66

Share

Cite as