Report Open Access

Życie studenckie jest wystarczająco

bred


Citation Style Language JSON Export

{
 "publisher": "Zenodo", 
 "DOI": "10.5281/zenodo.6355660", 
 "author": [
  {
   "family": "bred"
  }
 ], 
 "issued": {
  "date-parts": [
   [
    2022, 
    3, 
    15
   ]
  ]
 }, 
 "abstract": "<p>\u017bycie studenckie jest wystarczaj\u0105co trudne bez ci\u0105g\u0142ej gro\u017aby oblania przedmiot&oacute;w z powodu ostatecznego terminu zadania pisemnego. Trudne jest \u017conglowanie kilkoma tematami z wieloma raportami, esejami, studiami przypadk&oacute;w, razem z innymi gazetami uniwersyteckimi. Na szcz\u0119\u015bcie po prostu nie ma sensu marnowa\u0107 m\u0142odo\u015bci, pozbawiaj\u0105c si\u0119 biblioteki. Wszystkie twoje problemy mog\u0105 znikn\u0105\u0107, je\u015bli znajdziesz niezawodne wsparcie w zakresie pisania akademickiego. Us\u0142uga komponowania, taka jak Scamfighter na <a href=\"https://kasynahub.com/\">https://kasynahub.com/</a>, to firma dostarczaj\u0105ca pomoc dla student&oacute;w na wszystkich poziomach akademickich, od szko\u0142y \u015bredniej po studia podyplomowe. Takie firmy zatrudniaj\u0105 profesjonalnych autor&oacute;w, lekcje angielskiego, a tak\u017ce naukowc&oacute;w ze stopniami doktora, kt&oacute;rzy zajmuj\u0105 si\u0119 gazetami szkolnymi lub uniwersyteckimi. Agencje s\u0105 po\u015brednikami \u0142\u0105cz\u0105cymi student&oacute;w szukaj\u0105cych pomocy i autor&oacute;w pr&oacute;buj\u0105cych zarobi\u0107 dodatkowe pieni\u0105dze. Firmy te zajmuj\u0105 si\u0119 sprawdzaniem i przeprowadzaniem wywiad&oacute;w z pisarzami, pozyskiwaniem p\u0142atno\u015bci, a tak\u017ce redagowaniem, korekt\u0105 i analiz\u0105 funkcji pod k\u0105tem plagiatu.</p>", 
 "title": "\u017bycie studenckie jest wystarczaj\u0105co", 
 "type": "article", 
 "id": "6355660"
}
84
5
views
downloads
All versions This version
Views 8484
Downloads 55
Data volume 291.3 kB291.3 kB
Unique views 7575
Unique downloads 55

Share

Cite as