Conference paper Open Access

Čezmejna trgovalna platforma s sistemskimi storitvami ročne rezerve za povrnitev frekvence

Jan Jeriha; Edin Lakić; Matej Pečjak; Andrej F. Gubina

Abstract – CROSSBOW is a TSO driven Horizon 2020 European project in which project partners designed and developed a set of products aimed at enabling greater integration of renewable energy sources (RES) into the power grid and thus decrease operational costs. This paper presents an innovative solution for the cross-border energy balancing market that improves the procurement of the balancing energy, which is necessary to maintain the balance between the production and consumption in the system, as well as provide a more efficient allocation of cross-zonal capacities. The presented solution is a prototype of the trading platform on which trading on the balancing energy market is performed for the product of the manual frequency restoration reserve. Every 15 minutes, an auction based on the activation optimization algorithm is performed on the trading platform. The main criterion of the algorithm is the maximization of the social welfare, which enables the lowest possible balancing energy costs. This paper presents an example of the optimization algorithm operation and social welfare calculation.
 

Povzetek – Nabor produktov, ki so bili zasnovani in razviti v evropskem projektu CROSSBOW, je namenjen sistemskim operaterjem prenosnega omrežja in omogoča večjo integracijo obnovljivih virov energije (OVE) v omrežje ter nižje stroške delovanja. V prispevku je predstavljena inovativna rešitev, ki predstavlja del trga s sistemskimi storitvami za zagotavljanje izravnalne energije. Potrebna je za vzdrževanje ravnotežja med proizvodnjo in porabo električne energije ter učinkovitejšo izrabo čezmejnih prenosnih zmogljivosti (ČPZ). Predstavljena rešitev je prototip trgovalne platforme, ki temelji na čezmejnem upravljanju energije iz spremenljivih OVE in hranilnikov energije in omogoča trgovanje na veleprodajnem trgu. Trgovalna platforma CROSSBOW predstavlja programsko opremo, na kateri se izvaja trgovanje na izravnalnem trgu za produkt ročne rezerve za povrnitev frekvence. Na trgovalni platformi se vsakih 15 minut izvede avkcija na podlagi algoritma za optimizacijo aktivacij. Glavna kriterijska funkcija algoritma je optimizacija družbene blaginje, ki omogoča najnižje možne stroške izravnave. Prispevek predstavi primer delovanja optimizacijskega algoritma in izračuna družbene blaginje.
 

Files (548.6 kB)
Name Size
CROSSBOW_Čezmejna-trgovalna-platforma-s-sistemskimi-storitvami_Jeriha_Zenodo.pdf
md5:21cc5ffe110b282a20fd13f06b1e3595
548.6 kB Download
34
20
views
downloads
All versions This version
Views 3434
Downloads 2020
Data volume 11.0 MB11.0 MB
Unique views 2525
Unique downloads 2020

Share

Cite as