Conference paper Open Access

Nove rešitve povezovanja trgov s sistemskimi storitvami ročne rezerve za povrnitev frekvence

Jan Jeriha; Edin Lakić; Tomi Medved; Andrej F. Gubina

Abstract

Ancillary services are vital for ensuring a safe and uninterrupted operation of the power grid. Transmission System Operator is  responsible for covering the losses in the power grid and for procuring appropriate levels of ancillary services. Ancillary services include frequency control, which can be divided into Frequency Containment Reserves, Frequency Restoration Reserves and Replacement Reserves. European project CROSSBOW, involves countries and Transmission System Operators from South-Eastern Europe and focuses on increasing grid flexibility and robustness by enabling better control of cross-border balancing energy at interconnection points. Accordingly, we propose an innovative approach to offering system services at a regional level.
 

Povzetek

Sistemske storitve so nujno potrebne za zagotavljanje varnega in neprekinjenega obratovanja elektroenergetskega sistema.  Sistemski operater prenosnega omrežja je zadolžen za pokrivanje izgub v elektroenergetskem sistemu in ustrezen nivo sistemskih storitev. Med sistemske storitve sodi regulacija frekvence, ki se po novem imenovanju deli na Rezervo za vzdrževanje frekvence, Avtomatska rezerva za povrnitev frekvence, Ročna rezerva za povrnitev frekvence in Rezerva za nadomestitev. Evropski projekt CROSSBOW, v katerem sodelujejo države in sistemski operaterji iz jugovzhodne Evrope, temelji na možnostih povečanja prožnosti in robustnosti omrežja, z omogočanjem boljšega nadzora čezmejnih prenosov energije. V skladu s tem predlagamo inovativen pristop ponujanja sistemskih storitev na regionalnem nivoju.
 

38
24
views
downloads
All versions This version
Views 3838
Downloads 2424
Data volume 6.8 MB6.8 MB
Unique views 2929
Unique downloads 2323

Share

Cite as