Report Open Access

Rapport Open Consultatie NPOS2030 Ambitiedocument

Robert van der Vooren; Ron Dekker

Other(s)
Stan Gielen; Melanie Imming; Regina Zwarthoed; Dennis Beckers

Dit rapport is een vertaling van het oorspronkelijk in het Engels opgestelde rapport: Report on the Open Consultation of the NPOS2030 Ambition Document  (DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.6106850)

Voor de onderliggende dataset, zie: https://doi.org/10.5281/zenodo.6343120

Het Nederlands Nationaal Programma Open Science (NPOS) heeft als doel de transitie naar Open Science in Nederland te coördineren en nationale stakeholders in Nederland bij elkaar te brengen. Met een online Open Consultatie, die van 22 november t/m 22 december 2021 open stond, gaf het NPOS stakeholders de kans input te geven op het NPOS2030 Ambitiedocument. Dit Ambitiedocument zal de eerste hoofdstukken vormen van de nieuwe NPOS2030 Programmabeschrijving.

Het nu gepubliceerde rapport van Robert Consultancy is een analyse van de reactie op de Open Consultatie op het Concept Ambitiedocument NPOS 2030. Het beantwoordt drie belangrijke vragen:

1. Wat is het draagvlak voor het Ambitiedocument NPOS 2030?
2. Wat suggereerden respondenten om te verbeteren met betrekking tot de vier elementen in de NPOS 2030?
3. Wat adviseren respondenten om op te nemen in de concept Rolling Agenda van NPOS 2030?

De feedback die in deze consultatie is ontvangen, helpt het NPOS-bestuur en de programmalijnleiders om acties voor elk van hun actielijnen voor de komende jaren in te vullen, en zo te komen tot een ‘Rolling Agenda’ voor het NPOS-programma voor het komende decennium. Deze acties zullen in de komende maanden worden besproken met relevante stakeholders, die hiermee een bijdrage zullen leveren aan het realiseren van de gestelde ambities.

Files (753.5 kB)
Name Size
NL_NPOS 2030 Consultation Report Feb 2022.pdf
md5:32cad1ae0a839c4317ebb12f8316d7f1
753.5 kB Download
558
364
views
downloads
All versions This version
Views 558558
Downloads 364364
Data volume 274.3 MB274.3 MB
Unique views 465465
Unique downloads 317317

Share

Cite as