Book section Open Access

Фиброкистична болест на млечната жлеза (Мастопатия, мастодиния)

Георги Байчев; Иван Инков; Иван Иванов; Александра Димитрова

Фиброкистичната болест представлява съвкупност от хормонално-индуцирани пролиферативни (апокринна метаплазия, епителна хиперплазия и аденоза) и регресивни (фиброзиране, хиалинизиране) процеси, водещи до структурно преустройство на гърдата.

Клинично заболяването се свързва с недобре ограничени уплътнения на млечната жлеза, обикновено болезнени предменструално и прогресиращи преди менопаузата. Липсва ретракция на кожата, а секреция от зърното се наблюдава рядко. В литературата се използват и някои други определения като мастопатия, хроничен кистичен мастит, кистична болест, епителиална дисплазия и болест на Schimmelbusch.

Независимо, че концепцията за “fibrocystic disease” е изложена от Reclus и Schimmelbusch преди повече от век, етиопатогенезата на тези най-често срещани заболявания на млечните жлези не е напълно изяснена и до днес.

Тяхната хормонална зависимост е много вероятна и симптоматологията най-често варира според менструалния цикъл, но непосредствена ендокринна зависимост невинаги може да се докаже, поради хетерогенността от обстоятелства (генетични, възрастови, диетични и др.), които модулират честотата и развитието им.

Files (923.3 kB)
Name Size
fibrocystic changes.pdf
md5:2bc7c0f8599832013a3501b8a6f484ba
923.3 kB Download
17
14
views
downloads
All versions This version
Views 1717
Downloads 1414
Data volume 12.9 MB12.9 MB
Unique views 1616
Unique downloads 1414

Share

Cite as