Book section Open Access

Доброкачествени заболявания на млечната жлеза

Иван Инков; Георги Байчев; Иван Иванов

Доброкачествените заболявания на гърдата привличат вниманието поради:

  • високата си честота и голямата хетерогенност
  • влиянието, което оказват върху качеството на живот на жените
  • рискът, който съществува при някои хистологичните типове за последващо развитие на РМЖ

 

Тяхното проучване, обаче е затруднено, защото клиничното и хистопатологичното разделяне между физиологичните и патологичните промени в млечните жлези невинаги е възможно. Етиологията на тези състояния не е напълно известна, но са познати редица фактори (генетични, хормонални, диетични и др.), които имат отношение към развитието им. Изучаването им подобрява разбирането на етиопатогенезата на бенигнените процеси на гърдите и подпомага предприемането на превантивни стратегии, целящи в крайна сметка намаляване на риска от последващо развитие на карцином.

Files (810.3 kB)
Name Size
benign breast diseases.pdf
md5:54acd198ce172879d56ca09c3cd961e8
810.3 kB Download
25
306
views
downloads
All versions This version
Views 2525
Downloads 306306
Data volume 247.9 MB247.9 MB
Unique views 2424
Unique downloads 278278

Share

Cite as