Software Open Access

Nutils

Gertjan van Zwieten; Joost van Zwieten; Wijnand Hoitinga


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5281/zenodo.6006701</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Gertjan van Zwieten</creatorName>
   <affiliation>Evalf</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Joost van Zwieten</creatorName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-1758-8926</nameIdentifier>
   <affiliation>Evalf</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Wijnand Hoitinga</creatorName>
   <affiliation>Evalf</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Nutils</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2022</publicationYear>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2022-01-01</date>
 </dates>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Software"/>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/6006701</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="URL" relationType="IsSupplementTo">https://github.com/evalf/nutils/tree/v6.2</relatedIdentifier>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.5281/zenodo.822369</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <version>7.0</version>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://opensource.org/licenses/MIT">MIT License</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;The nutils project&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
1,156
80
views
downloads
All versions This version
Views 1,156165
Downloads 806
Data volume 32.9 MB5.1 MB
Unique views 880135
Unique downloads 446

Share

Cite as