Report Open Access

A presenza feminina na Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) 2008-2021

Magalhães, Joana; Valdiglesias, Vanessa


MARC21 XML Export

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <datafield tag="041" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">glg</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">perspectiva de xénero</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">real academia ciencias</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="005">20220209014933.0</controlfield>
 <controlfield tag="001">5942243</controlfield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Valdiglesias, Vanessa</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="s">719402</subfield>
  <subfield code="z">md5:735915b6d8cc0de250cb087b22527824</subfield>
  <subfield code="u">https://zenodo.org/record/5942243/files/A presenza feminina na RAGC _AMITGal_gal.pdf</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2022-02-01</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="p">openaire</subfield>
  <subfield code="o">oai:zenodo.org:5942243</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Magalhães, Joana</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">A presenza feminina na Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) 2008-2021</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode</subfield>
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution 4.0 International</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;A pesar dos avances considerables en cuesti&amp;oacute;ns de igualdade de x&amp;eacute;nero desde a incorporaci&amp;oacute;n das mulleres &amp;aacute; ciencia, as Reais Academias e organizaci&amp;oacute;ns cient&amp;iacute;ficas similares seguen mantendo unha infrarrepresentaci&amp;oacute;n feminina entre os seus membros. Estudar a brecha de x&amp;eacute;nero nas Reais Academias e en premios ou distinci&amp;oacute;ns que outorgan &amp;eacute; fundamental para influ&amp;iacute;r nas pol&amp;iacute;ticas cient&amp;iacute;ficas, establecer prioridades, crear conciencia e corrixir os desequilibrios de x&amp;eacute;nero. A Real Academia Galega de Ciencias (RAGC), fundada en 1977, incorporou &amp;aacute;s primeiras mulleres cient&amp;iacute;ficas en 2014. A d&amp;iacute;a de hoxe a RAGC conta cunha representaci&amp;oacute;n de Acad&amp;eacute;micas inferior ao 20%, a cal non se corresponde coa presenza de cient&amp;iacute;ficas nas universidades e centros de investigaci&amp;oacute;n de Galicia. As Medallas de Investigaci&amp;oacute;n, de nomeamento indirecto, presentan un 80% de homes galardoados, e outros premios cient&amp;iacute;ficos outorgados pola RAGC, como os Premios Ernesto Vi&amp;eacute;itez Cortizo ou os Premios de Transferencia, presentan porcentaxes que van desde o 53% at&amp;eacute; o 100% de homes galardoados. De forma an&amp;aacute;loga, no que respecta ao reco&amp;ntilde;ecemento da divulgaci&amp;oacute;n e xornalismo cient&amp;iacute;fico, obs&amp;eacute;rvase unha representaci&amp;oacute;n masculina nos galardoados desde o 42% ao 83%. En ambos os casos, hai unha tendencia de aumento na brecha de x&amp;eacute;nero, tanto nas candidaturas presentadas como en premios concedidos, a medida que se avanza na carreira coa consecuente repercusi&amp;oacute;n econ&amp;oacute;mica e social do premio. Niso poden influ&amp;iacute;r factores como: a falta de diversidade na composici&amp;oacute;n de comit&amp;eacute;s de selecci&amp;oacute;n, que pode favorecer a prevalencia de rumbos, conscientes ou inconscientes, a linguaxe sexista ou a invisibilidad de cient&amp;iacute;ficas, por exemplo no nome dos premios, xa que apenas 3 levan o nome de cient&amp;iacute;ficas ou nas 14 edici&amp;oacute;ns do D&amp;iacute;a da Ciencia, das cales apenas 2 dedic&amp;aacute;ronse a mulleres cient&amp;iacute;ficas. Este informe concl&amp;uacute;e cunha serie de recomendaci&amp;oacute;ns que pretenden promover acci&amp;oacute;ns positivas co obxectivo de permitir un maior reco&amp;ntilde;ecemento social das contribuci&amp;oacute;ns das mulleres cient&amp;iacute;ficas, fomentar unha imaxe m&amp;aacute;is inclusiva da RAGC e incentivar a presentaci&amp;oacute;n de mulleres candidatas nos distintos premios,&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;tanto de forma individual como pola comunidade cient&amp;iacute;fica ou instituci&amp;oacute;ns que representan.&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="n">doi</subfield>
  <subfield code="i">isVersionOf</subfield>
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.5942242</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.5942243</subfield>
  <subfield code="2">doi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">publication</subfield>
  <subfield code="b">report</subfield>
 </datafield>
</record>
208
105
views
downloads
All versions This version
Views 208208
Downloads 105105
Data volume 75.5 MB75.5 MB
Unique views 187187
Unique downloads 9696

Share

Cite as